BİL Kolejleri çeyrek asrı aşan eğitim tecrübesi ile öğrencilerine ilham veren öğretmenleriyle yol gösteriyor. Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek gelişen çağa uyum sağlayan, öğrenme modelleri anlayışlarını sürekli eğitimlerle geliştiren öğretmenlerimize akademik, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri sağlıyoruz. Pedagojik ve akademik yetkinliklerin kendini sürekli geliştirdiği ve dönüştürdüğü bir dünyada,
BİL Koleji ailesinin bir parçası olarak öğrenmeye devam ediyoruz. 

Öğretmen Eğitimleri

1. Harmanlanmış Eğitim Modeli

2. Derslerimizi Nasıl İlgi Çekici Hale Getiririz?
3. Çevrim İçi Ders Tasarımı Nasıl Olmalı?
4. Deneyimsel Öğrenme Nedir?
5. Yaratıcılık ve Öğrenme İlişkisi
6. Beynimizi Nasıl Eğitiriz?
7. Geleceğin Öğretmeni Nasıl Olunur?
8. Öğrencilerin Öğrenme Heyecanının Sürekliliğini Nasıl Sağlarız?
9. Motive Olmak Motive Kalmak
10. Ölçme Değerlendirmede Geri Bildirim
11. Ölçme Değerlendirmede İyileştirme Çalışmaları
12. Sürdürülebilir Yenilikçi Sınıf Yönetimi
13. Genetiğin Öğrenmeye Etkisi
14. Oyunlaştırma Yöntemi ile Öğrenme Tekniği-Gamification
15. Hikaye anlatma Yöntemi ile Öğrenme Teknikleri-Storytelling
16. Çocuklarda Öz Disiplin ya da İçsel Motivasyon Nasıl Sağlanır?
17. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlerden beklentilerimiz
18. Etkili Öğrenme Ortamı Nasıl Yaratılır?
19. Öğrenci Motivasyonu Nasıl Sağlanır?
20. Yetenek Nasıl Gelişir?
21. Öğrenme Sürecinde Paydaşlar Arası Etkili İletişim

Yönetici Eğitimleri

Bu eğitim programı ‘’Yönetim Becerileri’’ ve ‘’Liderlik’’ iki ana başlığı altında ele alınmaktadır

Yönetim Becerileri

1. Stratejik Yönetimin Temelleri, Stratejik yönetim becerileri, Stratejik planlama ve iç/dış çevre analizi
2. Sunum Teknikleri ve Yönetimi
3. Denetleme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanımı
4. Kuşak Çatışması - Yetenek Yönetimi
5. Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi, Finansal Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
6. Kriz Döneminde Yönetim Becerilerini Geliştirmek
7. Hedef ve Vizyon Belirleme

Liderlik
1. Liderlik ve Yöneticilik
2. Proje Yönetimi
3. Karar Vericiler için Oyun Teorisi
4. İnovatif Kurum Kültürü
5. Yöneticiler ve Liderler için Dijital Verimlilik
6. Bireysel Farkındalık, Farklılık Yönetimi, Kendi Kendine Motivasyon, Başkalarını Motive Etme ve Etkileme
7. Koçluk ve Liderlik Becerileri
8. Grup Dinamikleri ve Grup Kararı Alma 9. Müzakere Teknikleri