BİL Holding A.Ş.; 1994 yılında, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, çağın değişen dinamiklerine hızla uyum gösteren, Türkiye’nin en büyük sermayesinin eğitimli insan gücü olduğuna
inanan akademisyen ve iş adamlarının bir araya gelmesiyle kurulmuş ve BİL Holding ilk yapı taşlarından olmuştur. “Toplam kalite” politikasını özümsemiş ve hizmetleri ile kısa sürede birçok
başarıya imza atmış olan BİL Holding A.Ş, “kendi kendine yetebilmek” ve “eğitimden kazandığını yine eğitime yatırmak” ilkeleri ile hareket etmiş, istikrarla yürüdüğü bu yolda bünyesine
yeni şubeler katarak faaliyet alanını geliştirmiş ve gereksinimleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürmüştür. Güçlü, dinamik, yenilikçi ve üretken bir yönetim uygulamasını benimseyen ve
bilginin egemenliğine inanan BİL Holding A.Ş.’nin lokomotifliğinde başlayan yatırımlar zincirine zaman içinde yeni halkalar eklenmiştir. BİL Holding, kervanına sırasıyla BİL-Form Matbaacılık,
Bilder Ajans Reklamcılık, EK-BİL Matbaacılık, BİL yayıncılık, BİL Bilişim, BİL Lojistik, BİL Aydın Yayıncılık ve BİL data kuruluşları da katılmıştır.