HİBRİT EĞİTİM
NEDİR?

Bir öğrencinin hayata hazırlanma aşamasında ihtiyacı olan her şey için tüm
kaynakları online ve yüz yüze çalışmalarla bir araya getiriyoruz.

Akademik Gelişim, Kültürel Gelişim, Sanatsal Gelişim, Fiziksel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal Gelişim, Duygusal Gelişim

MERAK VE
DENEYİM
ODAKLI EĞİTİM
PROGRAMI

Merak ve deneyim odağında
yapılandırdığımız eğitim programımız ile 
öğrencilerimizin düşünme, sorgulama,
 planlama ve değerlendirme becerilerini 
geliştiriyoruz.

EĞİTİM
RUTİNLERİMİZ

İletişimi güçlendiren genel kültür rutinlerimiz 
ve sabah toplantılarımız ile günün 
niteliklerine birlikte planlama yaparak 
hazırlanan öğrencilerimiz, sabah rutinleri ile 
her yeni güne öğrenme motivasyonu ile 
başlıyor.

Kids Yoga
Kids Zumba
Kids Morning Dance
Kids Meditation
Kids Stretching

ATÖLYE
EĞİTİMLERİMİZ

Öğrencilerimizi sosyal, duygusal, bilişsel 
ve fiziksel olarak güçlü kılan, onları etik 
değerlere sahip bir birey olarak yeni 
dünyaya hazırlayan atölye 
programlarımız ile öğrencilerimizi 
etkileşimi yüksek, bilişsel ve fiziksel 
aktifliği bol bir anaokulu deneyimiyle 
buluşturuyoruz.

BİLİM VE ARAŞTIRMA 
ATÖLYELERİ

Merak ve Sorgulama Atölyesi
Arkeoloji Atölyesi
Beyin ve İnsan Anatomisi Atölyesi
GEMS Atölyesi 
Bilişim Atölyesi
Felsefe Atölyesi

SANAT VE TASARIM 
ATÖLYESİ

Cooking Atölyesi
Robotik Kodlama Atölyesi
Sinema ve Televizyon Atölyesi
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
STEM+A Atölyesi

HALF DAY ENGLISH

Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olmaktadır. Yapılan araştırmalar da erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. 

BİL Eğitim Kurumlarında dil öğrenme deneyimini tanımlayan dört temel temel kavramımız bulunmaktadır; bütünsel dil gelişimi, iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve disiplinlerarası okuryazarlık.

Bu kapsamda BİL Koleji Anaokullarında Half Day English (Yarım Gün İngilizce) programı uyguluyor, CLIL Destekli İletişimsel Dil Öğretimi yaklaşımı çerçevesinde farklı disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlayarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarını mümkün kılıyoruz.

Öğrencilerimizin bütünsel dil gelişimi için proje çalışmaları ve iş birlikçi öğrenme aktiviteleri yapıyor; motor beceriler, yaşam becerileri, değerleri öğrenme ve kültürel farkındalık kazanımlarına öncelik veriyoruz.

ENGLISH 
IN ACTION

Aktif dil etkinlikleriyle aktif iletişim becerilerine sahip; empati yapma, kendini

ifade etme, düşünme ve sözel ifade becerilerini
geliştiren; duyduğunu anlamada ve sözlü iletişimde 
öz güveni yüksek öğrenciler 
yetiştiriyoruz.

DİL GELİŞİMİ
TAKİP SİSTEMİ

Öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerini
Dil Gelişimi Takip Sistemi kapsamında; 
portfolyo sunumları, uluslararası dinleme ve 
konuşma sınavları aylık bir dakikalık 
video çekimleri ile takip ediyoruz. 
Öğrencilerimizin İngilizce dilindeki yeterliliklerini 
uluslararası sınavlarla belgelendirmek adına 
Anaokulu öğrencilerimizin 
Trinity College London Speaking sınavlarına 
katılım fırsatı sunuyoruz.

ANAOKULUNDA
REHBERLİK

Bil Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının merkezinde bireyin kendisi bulunmaktadır. “Bireyi Anlamak Değer Vermekle Başlar.” ifadesi ana bakış açımızdır. Bu kapsamda geri bildirim ve atölye temelli, geliştirici, iyileştirici ve önleyici rehberlik Bütünsel Başarı Rehberlik anlayışımızın anahtar kavramlarıdır.
Anaokulunda rehberlik planlarımızın odağında ifade ve duygu yönetimi bulunmaktadır. Duygularını ifade edebilen ve bunu evrensel değerlerle bütünleştirerek tüm gelişim alanlarında bireysel keşif yolculuğuna eşlik ettiğimiz öğrencilerimizle “Duygu Çarkı, Duygularımı Tanıyorum, Arkadaşım Ne Hissediyor?, Arkadaşıma Göre Ben Nasıl Biriyim?” başlıklı ifade temelli atölyeleri yaparak öz güveni yüksek, empatiyi önemseyen ve orijinalliklerini koruyarak iletişimini güçlendiren bir başarı kültürünü deneyimliyoruz.

AKADEMİK İLERLEME
TAKİP SİSTEMİ

Akademik Başarı Oyunla Başlar

Akademik İlerleme Takip Sistemi öğrencilerin akademik ihtiyaçları ve yapabilirlikleri doğrultusunda veri sağlayan, farklılıkları geliştiren geri bildirim ve iyileştirme odaklı takip sistemidir. Akademik ilerleme Takip Sisteminin temel prensibi, birbirinden farklı online ve geleneksel ölçme araçlarıyla öğrencinin akademik başarısını takip etmek, öğrencinin kendi beceri ve potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlamak, onların ihtiyaçlarına geri bildirim sunmaktır.

Okul öncesi dönemde oyun kelimesi bireysel keşfe ve gelişimsel veriye yönelik tüm kavramların ana çatısıdır. Bu nedenle anaokulu öğretim programında bulunan tüm öğrenme alanlarının ölçme değerlendirme çalışmaları oyun temelli değerlendirme üzerine kuruludur. 

Öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimleri yıl boyunca “Oyun Temelli Değerlendirme, Portfolyo, e-Portfolyo, İlkokula Hazır mıyım?” çalışmaları ile takip edilmektedir. Yapılan ölçme değerlendirme sonuçları sonucunda elde edilen tüm veriler, BİL Learn Hibrit Eğitim platformunda kayıt altına alınarak; her bir öğrencimize ait verilerle akademik ilerleme takibini yapabilmek için güçlü ve sürdürülebilir bir veri tabanı oluşturulmaktadır. 

BİL ANAOKULUNDA
DİJİTAL DÜNYA
İNOVASYON OKULU SİSTEMİ


Kids Meet

Bilgisayar Dünyası ve Teknoloji ile Tanışma Etkinlikleri

DİJİTAL DÜNYANIN KEŞİFLERİ

Kids Diares

Teknoloji ve Robot Dünyasının Eğlenceli Keşif Hikayeleri

TEKNOLOJİ GÜNLÜKLERİ

Kids Move

Teknoloji Tutkunları ile Organizasyon ve Yarışmalara Hazırlık Etkinlikleri

INOVASYON ETKİNLİKLERİ

Diji Kids

Önemli Gün ve Haftaları Kapsayan Sosyal ve Dijital Projeler

DİJİTALLEŞEN PROJELER

Kids 5.0

Robotik - Kodlama Dünyasının Temeline Giriş Etkinlikleri

BİL 5.0

STEM+Kids

Bilgisayarsız Ortamda Deneyimsel Öğrenme Becerileri

STEM

BİL ANAOKULUNDA
DİJİTAL DÜNYA İNOVASYON OKULU SİSTEMİ

AKILLI ELLERLE BÜYÜK FİKİRLER
Sorgulayan ve neden – sonuç ilişkisini kurabilme yeteneğini kazandıran merak duygusunu güçlendirerek başlar, bilişimin, hayatın ve geleceğin önemli bir parçası olduğunu göstererek teknolojiyi doğru kullanmayı öğretir. Çocuklarımızın sınırsız hayal kurma yetenekleri ile tasarım ve yaratıcılık yönlerini geliştirir, Eleştirel ve hızlı düşünme ile çocuklarımızın karar verme sürecini geliştirir. Problem çözme yeteneğini kuvvetlendirerek çocuklarımızı geleceğe hazırlar, Birlikte, paylaşarak ve eğlenerek daha güzel şeyler oluşturarak sosyal ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi sağlar,