İstanbul Aydın Üniversitesi
ve BİL Koleji İş Birliği

Eğitimde en iyi olan toplumların bir fazlası olmak için yola çıktık. Çeyrek asrı aşan birikimimizi çağın eğitim diliyle buluşturduğumuz
Hibrit Okul Sistemini BİL’e özel kurullarımızla kurguladık.

Bilim Kurulu: BİL Kolejinde anaokulundan liseye ders planları, eğitim içerikleri, müfredat ve bilimsel araştırmaların planlanması ve sonuçlandırılması İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN’ün başkanlığında yürütülür.

Danışma Kurulu: BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa AYDIN’ ın başkanlığını yaptığı BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü, BİL Koleji Danışma Kuruluna seçilen kurucularımız,
İAÜ Eğitim Fakültesi, İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, İAÜ İletişim Fakültesi dekanlarımızın bulunduğu kurulumuzda; BİL Eğitim Kurumlarının ulusal ve uluslararası akademik, 
sanat, spor, sağlık ve sosyal alanlarda etkinlik, proje ve olimpiyat çalışmaları yürütülür.

Strateji Geliştirme Kurulu: BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa AYDIN’ın başkanlığını yapmaktadır. 
İAÜ Halkla İlişkiler Basın Yayın ve Tanıtım, İAÜ Eğitim Fakültesi, İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi ve İAÜ İletişim Fakültesi dekanlarımızın bulunduğu kurulumuzda 
BİL Eğitim Kurumlarının ulusal ve uluslararası strateji geliştirme marka ve tanıtım çalışmaları yürütülür.