BÜTÜNSEL ÖĞRENME MERKEZLİ EĞİTİM

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile hazırlanan ortaokul eğitim programımız
Bütünsel Öğrenme Merkezlidir. Eğitim programımız ile geliştirdiğimiz beceriler çerçevesinde;
-Çok yönlü,
-Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı,
-Ana dilini ve en az iki yabancı dili en etkin şekilde kullanabilen,
-Kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı,
-Sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler yetiştiriyoruz.

İLGİ VE FARKINDALIK ODAKLI EĞİTİM

Birey olmanın, bireyin toplumsal uyumunun ve evrensel katılımının anahtarı, ilgi keşfi ve farkındalık geliştirmektir. Başarının birey için anlamlı olmasını sağlayan ilgi ve farkındalık kavramları, ortaokul eğitim programımızın merkezindedir. Başarıyı ilgi, farkındalık ve kişisel gelişim yolculuğu olarak tanımlıyoruz. Kendi gelişim ve ilgi düzeyine dair farkındalık kazanan her öğrencimiz özgünlüğünü zenginleştirerek öğrenme sürecine aktif katılım göstermektedir.

AKADEMİK İLERLEME
TAKİP SİSTEMİ

Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları Akademik İlerleme Takip Sistemi ile yapılmaktadır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit edilmektedir. Ayrıntılı konu, kazanım ve envanter analiz ve raporlarıyla öğrencilerimizin «En Küçük Öğrenme Parçası» ile ilgili performans gelişimleri takip edilmektedir.

MENTORLUK
SİSTEMİ

Mentor öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin bireysel çalışma alışkanlıklarından kişisel öğrenme haritasına, hedef yönetiminden gelişim ve performans sürekliliğine, her öğrencimizin akademik ve sosyal başarısını destekler. Mentorluk çalışmaları kapsamında, öğrencilerimizin gelişim ihtiyaçlarının tespit edilir, test tekniklerinin öğrenmesine destek olunur, kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirilir. 

LGS BAŞARI
PROGRAMI

LGS sürecinde Akademik İlerleme Takip Sistemimiz ile öğrencimizin katıldığı tüm deneme sınavlarını kazanımlar üzerinden raporluyor; mentor ve rehber öğretmenlerimiz ile veri odaklı bir değerlendirme yapıp, iyileştirme çalışmalarımızı planlıyoruz. Gerek akademik gerekse sosyal-duygusal anlamda, motivasyon atölyelerimizle, doğru ders çalışma yöntemleri ile öğrencilerimize destek oluyoruz.

KİŞİSEL GELİŞİM PORTFOLYOSU
Öğrencilerimizin akademik başarılarını, çalışmalarını ve sosyal aktivitelerini gösteren anaokuldan lise mezuniyetine Kişisel Gelişim Portfolyosunda yer alan,
-Öğretmen görüşleri, 
-Okul notları,
-Proje çıktıları, 
-Sertifikaları, 
-Etkinliklere katılım, 
-Sınav başarıları ile öğretmenlerimizin öğrencilerimizi eğitim-öğretim süreçleri boyunca gözlemlemesine olanak sağlamaktadır.

BİL’DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olmaktadır. Yapılan araştırmalarda erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemi vurgulanmaktadır. 

Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olmaktadır. Yapılan araştırmalarda erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemi vurgulanmaktadır. 

Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olmaktadır. Yapılan araştırmalarda erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemi vurgulanmaktadır. 

BİL Eğitim Kurumlarında dil öğrenme deneyimini tanımlayan 
dört temel kavramımız bulunmaktadır;

-Bütünsel Dil Gelişimi,
-İletişim Yeterliliği, 
-Evrensel Katılım ve 
-Disiplinlerarası Okuryazarlık

CLIL (Content and Language Integrated Learning) destekli CLT (Communicative Language Teaching Approach) yaklaşımı ile iletişim kurarak öğrenmeye dayalı sistemimiz ile diğer branş ve disiplinlerin

İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınmaktadır. BİL Koleji Ortaokullarında 5. sınıflarda İngilizce Hazırlık Sınıfı ve diğer sınıflarda Intensive English (Yoğun İngilizce) programı uygulanmakta, CLIL destekli İletişimsel Dil Öğretimi yaklaşımı çerçevesinde ortaokul içeriği ve etkinlikleri yapılandırılmaktadır.

ORTAOKULDA REHBERLİK

BİL Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının merkezinde bireyin kendisi bulunmaktadır. “Bireyi Anlamak Değer Vermekle Başlar.” mottosu ana bakış açımızı ifade etmektedir.. Bu kapsamda geri bildirim ve atölye temelli, geliştirici, iyileştirici ve önleyici rehberlik "Sürdürülebilir Başarı Rehberliği" anlayışımızın anahtar kavramlarıdır. Ortaokul rehberlik planlarımızın odağında motivasyon ve iletişim bulunmaktadır.


FELSEFE KULÜBÜ

Özellikle ulusal sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama gibi özelliklerini geliştirmek ve onlara vizyon oluşturmak için planlanan bir projedir.

BAŞARI PUSULAM
Sınav Grubu Öğrencilerimiz İçin Sınav Hazırlığı İle İlgili;
• Konsantrasyon çalışmaları,
• Nefes egzersizleri,
• Dikkat çalışmaları,
• Kaygı çalışmaları,
• Aile desteği ile ilgili bülten gibi çalışmaların gerçekleştirildiği bir projedir.
HEGEL BULUŞMALARI

Her eğitim kademesinin yaş ve kazanım çeşitlerine göre farklı münazara konularıyla öğrencilerimizin okuduğunu anlama, düşündüklerini savunma fırsatlarını yakalayacakları bir tartışma platformudur.

MOTİVASYONUM TAM BAŞARIM YÜKSEK

• Sınavda nasıl fark yaratabilirim?
• Nasıl öğreniyorum?
• Rakibimi tanıyorum
• Nefes egzersizlerim
• Hedefime giden yol
• Akademik performansımı nasıl artırabilirim? 
Gibi soruların cevaplarının arandığı ve sınav grubu öğrencilerimize rehber niteliğinde bir programdır.

BİL TALKS


BİL Kolejinde öğrencilerimizin kendini ifade etmekten gurur duymalarına fırsatlar yaratıyoruz!

Herkesin anlatacak bir hikayesi vardır. Bu hikayeleri kendi yöntemleriyle anlatacak, performans odaklı değil de süreç odaklı çalışma yapacak, geçmişinden getirdiği başarı kültürüyle yaşıtlarına yol haritası olacak öğrencilere tecrübelerini paylaşma olanağı sunan bir programdır.
Her eğitim öğretim yılının Ekim ayında başlayan olan BİL Talks, yıl sonunda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sektöründe öncü isimlerin yer alacağı final oturumuyla sona erer.  

ENGLISH 
IN ACTION

English in Action sistemimiz ile aktif iletişim becerilerine sahip; okuduğunu anlamada, duyduğunu anlamada, yazmada, sözlü iletişimde ve karşılıklı konuşmada öz güveni yüksek; etkili iletişimci öğrenciler yetiştiriyoruz.

İletişim Kulüplerimiz ile dünya sorunlarını İngilizce dilinde tartışan, yaratıcılıklarını dil yeterlilikleriyle bütünleştiren, hayal gücü ile kendini ifade etme becerilerini dil yeterlilikleriyle birleştiren, sözlü iletişim ve karşılıklı konuşmada yeterliliklerini geliştiren ve okuduğunu anlama becerisini sözlü anlatım becerisine dönüştüren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin İngilizce’de iletişim becerilerini geliştirmek için “International Meet Up” projesi kapsamında, onları İstanbul Aydın Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesinin uluslararası öğrencileriyle düzenli bir şekilde buluşturuyoruz. Kültürel gezilerin, ev ve okul ziyaretlerinin de yer aldığı projede, öğrencilerin karşılıklı yaptıkları sunumlarla yabancı kültürleri tanımasını sağlayarak onlara kültürel etkileşimin dil öğrenme sürecindeki katkısını deneyimletiyoruz.

DİL GELİŞİMİ
TAKİP SİSTEMİ

Öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerini Dil Gelişimi Takip Sistemi kapsamında; online portfolyo sunumları, online placement ve assessment (seviye belirleme ve değerlendirme) sınavları, haftalık check-up testleri, ünite check-up testleri, İngilizce ilerleme testleri, uluslararası İngilizce & Almanca sınavlar ve aylık 1 dakikalık video çekimleri ile takip ediyoruz.

Ara tatiller ve dönem sonlarında verdiğimiz İngilizce ve Modern Diller Gelişim Karneleri ile öğrencilerimizi birer öğrenen ve etkili iletişimci olarak değerlendiriyoruz.

Öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde görsel ve işitsel anlamda dil öğrenimine interaktif öğrenme ortamları oluşturmak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğinin ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonunu önemsiyoruz.

BİL ORTAOKULDA
DİJİTAL DÜNYA
İNOVASYON OKULU SİSTEMİ


Young Meet

Bilgisayar Dünyası ve Teknoloji ile Tanışma Etkinlikleri

DİJİTAL DÜNYANIN KEŞİFLERİ

Young Diaries

Teknoloji ve Robot Dünyasının Eğlenceli Keşif Hikayeleri

TEKNOLOJİ GÜNLÜKLERİ

Young Move

Teknoloji Tutkunları ile Organizasyon ve Yarışmalara Hazırlık Etkinlikleri

INOVASYON ETKİNLİKLERİ

Diji Young

Önemli Gün ve Haftaları Kapsayan Sosyal ve Dijital Projeler

DİJİTALLEŞEN PROJELER

Young 5.0

Robotik - Kodlama Dünyasının Temeline Giriş Etkinlikleri

BİL 5.0

STEM+Young

Bilgisayarsız Ortamda Deneyimsel Öğrenme Becerileri

STEM

MODERN DİLLER

BİL Kolejinde öğrencilerimiz İngilizce’nin yanında 2. Sınıftan itibaren haftada 2 saat zorunlu 2. yabancı dil dersi ile dil yeterliliklerini güçlendirerek, özgüveni yüksek ve dış dünyayla barışık bireyler olarak yetişmektedir.

Kampüslerimizde okutulan modern diller Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça’dır. 5. sınıftan itibaren isteğe bağlı olarak haftada 2 saat 3. yabancı dil dersi de verilebilmektedir.

Modern Diller Gelişim Karneleri ve uluslararası sertifikasyon fırsatları ile 2. ve 3. yabancı dil eğitiminin takip ve raporlanması gerçekleştirilmektedir.