BİL’DE ÖĞRENEN OLMAK

Öğrencilerimizin hangi becerilerle mezun olmasını istiyoruz?
Öğrencilerimizin nasıl öğrenenler olmasını istiyoruz?

Birey olarak kim?
Aile üyesi olarak kim?
Çalışan olarak kim?
Toplum üyesi olarak kim?

Öğrencilerimizin; dijital beceriler,özyönetim becerileri,sosyal-duygusal beceriler,
aktif düşünme becerileri ve aktif ifade becerileri ile donanmış öğrenenler olarak mezun olmasını hedefliyoruz.

İLKOKUL EĞİTİMİ

Araştırma ve Sorgulama Odaklı Eğitim Programı

        İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile hazırlanan ilkokul eğitim programı başarının temelini oluşturan araştırma ve sorgulama becerilerini merkeze almaktadır.

     Araştırma ve sorgulama öğrenenin kendisinin yön verdiği bir öğrenme deneyimidir. Kişiye özgü bir süreç sunan araştırma ve sorgulama becerileri hem bilişsel gelişim hem de toplumsal nitelik açısınından ilkokul eğitim programımızın yapıtaşları arasındadır. Öğrencilerimizin tazelenmiş merak ve öğrenme coşkusuyla bütünsel bir odakta öğrenme süreçlerine aktif katılım gösteren ilkokul öğrencilerimiz;
      Özyönetim becerileri, sosyal duygusal beceriler, dijital beceriler,aktif düşünme ve ifade becerilerine sahip olarak Bil ortaokuluna geçiş yapmaktadırlar.

deney_ilkokul.jpg

BİL’DE MATEMATİK Okuryazarlığı

  BİL'de matematik okuryazarlığı ile BİL öğrencileri temel matematik becerilerini ve matematiksel kavramları gerçek yaşam ortamlarında kullanırlar. İleri düzey matematiksel düşünme sistematiği gelişmiş çocuklar olarak ilkokuldan mezun olur. Matematik yarışmaları, interaktif zeka oyunları, polisiye romanlar, sayısal bulmacalar, bilim kurgu filmleri, matematik günlüğü, matematik günü ile matematik okuryazarlığını edinmiş olur.

podcast_ilkokul.jpg

BİL'DE ANADİL Okuryazarlığı 

  BİL'de anadil okuryazarlığı Türkçe okuryazarlık projeleri ile 8000 kelime ile konuşup 144 deyimle kendini ifade becerisi olan çocuklar yetiştiriyoruz.
Günde 15 dakika; öz disiplini, bakış açısınıgeliştirir ve yön verir.Ayda 450 dakika; kelime dağarcığını geliştirir.Yılda 400 dakika; yeni nöron bağlantılarıyla hafızası ve hayal gücü gelişir.4 yılda + 60 kitap; bilgi birikimini geliştirir.

deney_ilkokul.jpg

BİL Lab'da  ÇOCUK 

 Eğlenceli Bilim -Deney Günlüğüm
Fen Bilimleri ile araştıran sorgulayan çocuklar yetiştiyoruz.Haftada bir deney saati ,yılda 36 deney,4 yılda 114 deney hedefliyoruz.

podcast_ilkokul.jpg

Türkiye'de Bir İlk PODCAST Kanalı 

  BİL Koleji öğrencileri ve öğretmenlerinin Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı, aynı zamanda yemeklerinin tanıtıldığı podcast kanalımız “Türkiye’yi Tanıyalım” yayında. Sizlerde Türkiye’yi daha yakından tanımak isterseniz, kanalımızı dinlemeye davet ediyoruz. .

BİL’DE
BİR HAFTA

       Temel yaşam becerilerinin gerçek hayatla ilişkilendirilmesi, İfade anlamlandırma ve yorumlama gücü,Toplum üyesi olarak etkin ve sosyal birey olma etkinlikleri,Sözlü, görsel ve yazılı iletişim becerileri,Matematiksel kavramların günlük yaşantı ile bağlantılamak amacıyla planlanır.

     Bu kapsamda sabah, öğle ve akşam rutinlerimiz ders programımızda yer alıyor. Sabah rutinlerin de; okuma çemberi, genel kültür konuları, büyük sorular-büyük cevaplar(merak edilen konular doğrultusunda) öğlen arasında sınıf öğretmeni ile 15dk okuma saati yapılır.

BİL İLKOKULDA
DİJİTAL DÜNYA
İNOVASYON OKULU SİSTEMİ


Joy Meet

Bilgisayar Dünyası ve Teknoloji ile Tanışma Etkinlikleri

DİJİTAL DÜNYANIN KEŞİFLERİ

Joy Diares

Teknoloji ve Robot Dünyasının Eğlenceli Keşif Hikayeleri

TEKNOLOJİ GÜNLÜKLERİ

Joy Move

Teknoloji Tutkunları ile Organizasyon ve Yarışmalara Hazırlık Etkinlikleri

INOVASYON ETKİNLİKLERİ

Diji Joys

Önemli Gün ve Haftaları Kapsayan Sosyal ve Dijital Projeler

DİJİTALLEŞEN PROJELER

Joy 5.0

Robotik - Kodlama Dünyasının Temeline Giriş Etkinlikleri

BİL 5.0

STEM+Joy

Bilgisayarsız Ortamda Deneyimsel Öğrenme Becerileri

STEM

BİL'DE YETENEK ATÖLYELERİ

    BİL Koleji olarak oluşturduğumuz yetenek atölyelerinde öğrencilerimizin özellikle topluma ve kişilere karşı sorumluluk, duyarlılık bilinci oluşturma ve geliştirme; bunun yanı sıra kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini destekliyoruz. Yetenek Atölyeleri öğrencilerimizin gelişimine olan katkısından ötürü desteklemekteyiz. Her öğrencinin başarılı olabileceği bir sosyal faaliyet alanı olduğuna inanarak atölye çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimize daha geniş imkânlar sağlamak amacıyla, uzman kişilerce eğitim verilen birden çok yetenek kulübü oluşturmuş bulunmaktayız. Atölyelerin amacı; çocukları sosyal alanda desteklemek, yaşadığı çevreye uyumunu sağlamak ve özgüven geliştirmelerini sağlamaktır.

bil_talks_foto.png
ORTAOKULA HAZIRIM PROGRAMI

    BİL Koleji ilkokul öğrencilerinin duyuşsal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak,onların ortaokul eğitimine hazır,bilimsel süreç ve yaşam becerilerine sahip olmaları için gerekli tüm eğitim öğretim ve mentörlük çalışmaları uygulanır. Uzman ve deneyimli, öğretmenlerin rehberliğinde her öğrencinin üst düzey düşünme becelerine sahip olmaları hedefleniyor. Öğrencilerin ortaokulda aldığı eğitimin en yüksek fayda elde etmesi için öğrencileri çağın ve geleceklerinin gerektirdiği bilgi,beceri ve değerlerle donanarak yetişmeleri sağlanır. Bu doğrultuda ilkokul öğrencilerimiz ortaokul öğretmenleri ile ortaokul ders deneyimi yaşarlar.   

bil_talks_foto.png
BİL TALKS

   BİL Kolejinde öğrencilerimizin kendini ifade etmekten gurur duymalarına fırsatlar yaratıyoruz!
Herkesin anlatacak bir hikayesi vardır. Bu hikayeleri kendi yöntemleriyle anlatacak, performans odaklı değil de süreç odaklı çalışma yapacak, geçmişinden getirdiği başarı kültürüyle yaşıtlarına yol haritası olacak öğrencilere tecrübelerini paylaşma olanağı sunan bir programdır.
Her eğitim öğretim yılının ekim ayında başlayan olan BİL Talks, yıl sonunda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sektöründe öncü isimlerin yer alacağı final oturumuyla sona erer.  

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

     BİL Eğitim Kurumları İlkokulunda Intensive English (Yoğun İngilizce) programı uygulanmakta, CLIL destekli İletişimsel Dil Öğretimi yaklaşımı çerçevesinde ilkokul içeriği ve etkinlikleri yapılandırılmaktadır. Öğrencilerimizin bütünsel dil gelişimi için proje çalışmaları ve iş birlikçi öğrenme aktiviteleri yapıyor; motor beceriler, yaşam becerileri, değerleri öğrenme ve kültürel farkındalık kazanımlarına öncelik veriyoruz. 

   1. Sınıfta Haftalık 14 Saat Yoğunlaştırılmış İngilizce Hazırlık Programı, 2. Sınıftan itibaren haftada 12 saat İngilizce ve haftada 2 saat 2. yabancı dil ile öğrencilerimize Yoğun İngilizce Programı sunuyoruz.

Dil Gelişimi Takip Sistemi 

     Öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerini Dil Gelişimi Takip Sistemi kapsamında; dijital portfolyo sunumları, online placement ve assessment sınavları, haftalık check-up testleri, uluslararası sınavlar ve aylık 1 dakikalık video çekimleri ile takip ediyoruz. Ara tatiller ve dönem sonlarında verdiğimiz İngilizce ve Moder Diller Gelişim Karneleri ile de öğrencilerimizi birer öğrenen ve etkili iletişimci olarak değerlendiriyoruz.
     CLIL Destekli İletişimsel Dil Öğretimi yaklaşımı ile iletişim kurarak öğrenmeye dayalı sistemimizle, diğer branş ve disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonunu sağlayarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarını mümkün kılıyoruz.

     English in Action ve Storytelling programımız ile aktif dil becerilerine sahip; okuduğunu anlamada, duyduğunu anlamada, sözlü iletişimde, karşılıklı konuşmada ve yazmada yetkin bireyler yetiştiriyoruz.

Dil Öğretiminde Teknoloji Destekli Dil Gelişim Takip Platformu:
BİL Learn Languages

   Öğrencilerimizin yabancı dil öğreniminde ve dil gelişim süreçlerinin takibinde teknolojiyi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde görsel ve işitsel anlamda dil öğrenimine interaktif öğrenme ortamları oluşturmak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğinin ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonunu önemsiyoruz.

İLKOKULDA REHBERLİK

   BİL Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının merkezinde bireyin kendisi bulunmaktadır. Bireyi Anlamak başlangıç noktamız , “Bireyi Anlamak Değer Vermekle Başlar.” ifadesi ana bakış açımızdır. Bu kapsamda geri bildirim ve atölye temelli, geliştirici, iyileştirici ve önleyici rehberlik, Bütünsel Başarı Rehberlik anlayışımızın anahtar kavramlarıdır.
      İlkokulda rehberlik planlarımızın odağında; dikkat, görsel algılama ve öğrencinin sosyal-duygusal gelişimi bulunmaktadır.
   Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan bireyler olması yönünde etkinlikleri düzenleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık departmanı, ilkokul yaş döneminde dikkat ve algısını güçlendirmek adına gerçekleştirdikleri çalışmalarla akademik olarak ortaokula sağlıklı, eksiksiz ve kendini tanıyarak geçmesini ve böylece sosyal-duygusal iyi oluşunu desteklenmesini sağlamaktadır.

HEGEL BULUŞMALARI

Münazara Kültürünü Yeniden Tasarlıyoruz!

  Öğrencilerimize;
 Eleştirel görüş geliştirme,
 Yorumlama yeteneği,
 Kendini ifade yeteneği,
 Kendi doğrularını savunma,
BİL’ de Münazara Kültürü,
Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirme, düşünceler arasında bağ kurabilme, düşüncelerini kusursuz bir şekilde ifade etme ve yorum becerilerini arttırma programıdır. 

10 HİKAYE 10 İNSAN 
  İmkansız gibi olan ama gerçekleşen azim öyküleri, yöneticiye, öğrenciye, öğretmene ait tecrübeler, pes etmeyen insanların başarı hikayelerinin paylaşıldığı bir projedir.,

AKADEMİK İLERLEME
TAKİP SİSTEMİ


HAFTALIK TAKİP                         KAZANIM TAKİP SINAVLARI       
Onlne Etüt Programı                       P.İ.S.A   
Haftasonu Bireysel Çalışmalar        Deneme Sınavları     
Performans Çalışmaları                  Hazırbulunuşluk Sınavları  
Araştırma Ödevlerimiz                     Dönem Değerlendirme Sınavları  

R.A.D.A.R. SİSTEMİ

Türkiye'nin İLK ve TEK 

Öğrenci Kabul ve Tanıma Sistemi