HİBRİT EĞİTİM NEDİR

Bir öğrencinin hayata hazırlanma aşamasında ihtiyacı olan her şey için tüm
kaynakları online ve yüz yüze çalışmalarla bir araya getiriyoruz.

Akademik Gelişim, Kültürel Gelişim, Sanatsal Gelişim, Fiziksel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal Gelişim, Duygusal Gelişim

BİL KOLEJİ  LİSE EĞİTİMİ

Süreklilik ve Performans Odaklı Eğitim Programı

Başarı süreklilik ve performans gerektirir. Başarı motivasyonunu güçlü tutan için süreklilik ve çaba, kısa ve uzun vadeli eğitim hedefleri ulaşmaşmak için gösterilen çabanın olmazsa olmazıdır. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile bu kapsamda hazırlanan lise eğitim programı bütünsel başarının gereklilikleri sağlayan akademik başarı ve kariyer kavramlarını odak yapmaktadır. Başarıyı sürekli gelişim, kariyer keşfi ve performans yönetimi olarak tanımlayan Bil liselerinde, her öğrenci özgünlüğüne ve hedefine yön veren çok yönlü bir içerikle öğrenme sürecine aktif katılım gösterir.

Bütünsel öğrenme modeli öğrencimizin iş hayatı ve özel hayatında başarılı, kendi hedeflerini belirleyebilen, sorumluluk sahibi ve mutlu bir yetişkin olmasını amaçlar. Bu hedef doğrultusunda BİL Koleji, eğitimin duygusal, bedensel, bilişsel ve sosyal alanlarını bir arada tasarlar ve uygular.

Lise eğitiminde proje bazlı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, bireyin kendini ifade etme becerisi en yüksek seviyeye taşıyacak performans odaklı eğitim anlayışını benimser. Çeşitli öğretim araçlarını birlikte kullanarak, öğrenmeyi fiziksel, sosyal, duygusal uyaranlarla birlikte deneyimleterek kalıcı hale getirir.

LİSE EĞİTİM SİSTEMİ

BİL’e Özel
Dersler

9. sınıflarda Temel
Matematik ve
Türkçe Okuryazarlık dersleri
Sınav Teknikleri dersi
Motivasyonum Tam
Başarım Yüksek
V.R. Lab

Kişisel Gelişim
Rehberliği

Entelektüel gelişimi sağlayan 
Felsefe, Sanat, Araştırma 
Becerileri, 
Edebiyat Çalışmaları
Proje Grupları, 
Girişimcilik Atölyeleri
Kariyer Danışmanlığı

TYT & AYT
Hazırlık

9 ve 10. sınıfta Temel Matematik 
ve Türkçe Becerileri programı
11. sınıfta Hafta Sonu 
Sınava Hazırlık programı
Yaz ve kış kampları
12. sınıfta Yoğun Sınava Hazırlık Programı
Tanıma ve yeterlilik sınavları

Online Etüt 
ve Ödevler

Veriye dayalı etüt gruplar
Öğrenme eksiklerini kapatan 
ve sınav kazandıran 
ödev ilgi ve yetenekleri 
geliştiren çalışmalar

İngilizcede
Akıcı Konuşma

İngilizce projeler, 
münazara turnuvaları MUN 
konferansları Mülakata hazırlık etkinlikleri
Yurt dışı deneyim atölyeleri
e-Twinning Erasmus+

Yurt içi ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

Öğrenciye özel yurt içi 
ve yurt dışı eğitim danışmanlığı 
Çift diploma programı 
Advance Placement programı

AKADEMİK İLERLEME
TAKİP SİSTEMİ

Akademik İlerleme Takip Sistemi öğrencilerin akademik ihtiyaçları ve yapabilirlikleri doğrultusunda veri sağlayan, farklılıkları geliştiren geri bildirim ve iyileştirme odaklı takip sistemidir.

Akademik İlerleme Takip Sistemi’nin temel prensibi, birbirinden farklı online ve geleneksel ölçme araçlarıyla öğrencinin akademik başarısını takip etmek, öğrencinin kendi beceri ve potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlamak, onların ihtiyaçlarına geri bildirim sunmaktır. Akademik İlerleme Takip Sistemimizde yer verdiğimiz sınava hazırlık, ödev ve projelerde temel odağımız öğrenme ve gelişime yön veren soru türü, içerik ve raporlamalarla öğrencilerimizi motive etmektir. 

Biliyoruz ki bir okulun ölçme ve değerlendirme sistemi notun ve sıralamanın ötesini hayal ederek yapılandırılırsa, öğrenci öğrenme hedeflerine doğru ilerler, öğrencilerin aktif katılımı sağlanır ve her düzeydeki paydaşların akademik performansı arttırıcı bir rolle destek vermesi mümkün olur.

Öğrencilerin, öğrenme sürecinde sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir. Ayrıntı konu, kazanım ve envanter analiz ve raporlarıyla öğrencilerin en küçük öğrenme parçası ile ilgili performans gelişimi takip edilir.

Ölçme Değerlendirme

R.A.D.A.R.
Konu Kazanımlı Sınav Sonuç Raporu
Gelişim Raporu

İyileştirme

Online Bireysel veya Grup Etütleri
Öğrenme Kanıtlarına Göre Ödevlendirme
BİL Learn Ders Takviyesi

Geri Bildirim

Online Bireysel veya Grup Etütleri
Öğrenme Kanıtlarına Göre Ödevlendirme
BİL Learn Ders Takviyesi

ULUSAL VE
ULUSLARARASI
SINAVLARA HAZIRLIK

Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık süreci öğrencinin geleceğine etkileyecek kararları kapsadığı için çoklu ve çok yönlü bir hazırlık takvimiyle adım adım başarıya ve hedefe götüren bir deneyim yaşatıyoruz.

YKS BAŞARI PROGRAMI

Nitelikli Yayınlar ve Deneme Sınavları

BİL Hızlandırma Programı (Sömestir ve Yaz Tatili Dönemlerinde)

2020 YKS Yerleştirme Başarısı %83

11. Sınıfta 18 Adet Deneme Sınavı 

12. Sınıfta 36 Adet Deneme Sınavı 

YKS sürecinde Akademik İlerleme Takip Sistemimiz ile ayrıntılı konu ve kazanım raporlarıyla öğrencilerimizin en küçük öğrenme parçası ile ilgili performans gelişimleri takip edilir. BİL Kolejinde her öğrenciye özel sınav sonuç karnesi ile konu ve kazanım performansı ayrıntılı bir şekilde raporlanır. Öğrencimiz sınavlardaki akademik gelişimini gözlemleyerek öğrenme sürecini bilinçli bir şekilde sürdürür.

YKS Hazırlık Programı
Etüt Programı
Akademik Program
BİL Learn Hibrit Eğitim
Deneme Sınavları
Nitelikli Yayınlar

BİL Pekiştirme Çalışmaları
Günlük 
Haftalık
Tamamlama

BİL Hızlandırılmış Kamp Programı
Sömestir
Ara Tatiller
Yaz Tatili

YKS’de Başarı YKS Çalışmaları
Mentor Öğretmen Takibi
Ölçme Değerlendirme
İyileştirme Çalışmaları
Geri Bildirim
Motivasyon Çalışmaları
Plan Revizyonu Tekrar Çalışmaları YKS Başarısı

BİLDE UNİVERSİTE_foto3.jpg

FAKÜLTELER BİL'DE

(9-10 ve 11. Sınıflar için) Her ay bir fakültenin tanıtımı hedeflenir. Fakültelerin uzman akademisyenleri tarafından üniversitenin ve o bölümün sistemi tanıtılır.

BİL'DE ÜNİVERSİTE

(12. Sınıflar için) Birden fazla üniversite tanıtımı ve İstanbul’un tarihi noktalarını gezme imkanı Bölümleri kendi dersliklerinde deneyimleme tecrübesi
BİL'DE
Lisede okurken üniversite sıralarında
ders deneyimi yaşayacak öğrenciler BİL’ de!
11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin üniversite ortamını tanımaları, bölümleri kendi dersliklerinde deneyimleme tecrübesi edinmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve seçecekleri meslekler hakkında ön bilgiye sahip olarak, sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak için geliştirilen bir programdır.
  •  Birden fazla üniversiteyi yerinde tanıma fırsatı
  •  Bölümleri kendi dersliklerinde deneyimleme tecrübesi
  •  Üniversitelerin bölümlerini akranlarından öğrenme şansı


LİSEDE REHBERLİK

BİL Koleji öğrencilerinin lisede, aile içi iletişimi yüksek, akran ilişkileri kaliteli, motivasyonu yüksek, kaygısını nefes egzersizleri ile aşabilen, doğru ders çalışma tekniklerini bilen, kendini tanıma ve ifade yeteneği yüksek, krizlerle baş etme yöntemlerini bilen, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmayı tam anlamıyla profesyonel bir şekilde gerçekleştiren bireyler olmaları için, mentor öğretmenlerimizle birlikte, onlara tüm lise serüveni boyunca rehberlik ediyoruz.


Rehberlik birimi, çatışma çözebilen, liderlik edebilen, zamanını etkin kullanabilen, iş ve özel hayatında etkili, kaygısını profesyonel yöntemlerle kontrol edebilen, doğru soru çözme tekniklerini bilen, kendini ve çevresini tanıyabilen ve empati kurabilen, krizlerle baş etme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmayı öğrenen bireyler olması için çalışmalarını sürdürür.

BAŞARI PUSULAM


• Konsantrasyon çalışmaları,
• Nefes egzersizleri,
• Dikkat çalışmaları,
• Kaygı çalışmaları,
• Aile desteği ile ilgili bülten, eğitim,

MOTİVASYONUM TAM
BAŞARIM YÜKSEK

(9-10 ve 11. Sınıflar için) Her ay bir fakültenin tanıtımı hedeflenir. Fakültelerin uzman akademisyenleri tarafından üniversitenin ve o bölümün sistemi tanıtılır.

BİL’DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

  İngilizce dilinde yeterlilikleriyle dünya üniversitelerine hazır bireyler yetiştirme sloganıyla kurguladığımız; Yoğun İngilizce Programı, Dil Gelişimi Takip Sistemi ve Hibrit Öğrenme Platformları ile zenginleştirilmiş; anaokulundan lise mezuniyetine bilgi, beceri ve deneyimin bütünleştiği bir yabancı dil programı uyguluyoruz.
  BİL Koleji dil öğrenme deneyimini tanımlayan dört temel kavramımız bulunmaktadır; bütünsel dil gelişimi, iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve disiplinlerarası okuryazarlık.
 9. sınıflarımızda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı sayesinde öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri ile dil yeterliliklerini hızla artırıyorlar. BİL Kolejine yeni katılan öğrencilerimiz eksiklerini tamamlayarak, kısa sürede yabancı dili kullanarak öğrenmeye hazır hale geliyorlar. İletişim kurarak öğrenmeye dayalı sistemimizle, diğer branş ve disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerimizin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarını mümkün kılıyoruz.

LİSE YABANCI
DİL SİSTEMİ

Dil eğitimi zihinsel yeterliliğimizin belirleyicisidir. Diğer bir ifadeyle dilde yetkinleşme arttıkça, zihinsel süreçlerin kalitesinde artış olmaktadır. Yapılan araştırmalar da erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. 

BİL Eğitim Kurumlarında dil öğrenme deneyimini tanımlayan dört temel kavramımız bulunmaktadır; bütünsel dil gelişimi, iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve disiplinlear arası okuryazarlık.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) destekli CLT (Communicative Language Teaching Approach) yaklaşımı ile iletişim kurarak öğrenmeye dayalı sistemimizle, diğer branş ve disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları mümkün kılınmaktadır. 

9. sınıflarımızda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı ile öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri ile İngilizce yeterliliklerini hızla artırıyorlar. BİL Kolejine yeni katılan öğrencilerimiz eksiklerini tamamlayarak, kısa sürede yabancı dili kullanarak öğrenmeye hazır hale geliyorlar. İletişim kurarak öğrenmeye dayalı sistemimizle, diğer branş ve disiplinlerin İngilizce dil eğitimine entegrasyonu sağlanarak, öğrencilerimizin yabancı dili kullanımlarını farklı alanlara aktarmalarını mümkün kılıyoruz.

ENGLISH 
IN ACTION

English in Action sistemimiz ile aktif iletişim becerilerine sahip; okuduğunu anlamada, duyduğunu anlamada, sözlü iletişimde ve karşılıklı konuşmada öz güveni yüksek; farklı disiplinlerin temel kelime grupları ve yapılarına hakim öğrenciler yetiştiriyoruz. 

Öğrencilerimizi “International Meet Up”lar ile İstanbul Aydın Üniversitesine 101 ülkeden gelen yabancı öğrencilerle buluşturuyor, öğrencilerimizin karşılıklı yaptılan sunumlarla yabancı kültürleri tanımasını sağlayarak kültürel etkileşimin dil öğrenme sürecindeki katkısını deneyimletiyoruz.

DİL GELİŞİM
TAKİP SİSTEMİ

Öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerini Dil Gelişimi Takip Sistemi kapsamında; dijital portfolyo sunumları, online placement ve assessment sınavları, haftalık check-up testleri, uluslararası sınavlar ve aylık bir dakikalık video çekimleri ile takip ediyoruz.

Ara tatiller ve dönem sonlarında verdiğimiz İngilizce ve Modern Diller Gelişim Karneleri ile de öğrencilerimizi birer öğrenen ve etkili iletişimci olarak değerlendiriyoruz.

BİL LEARN LANGUAGES

Öğrencilerimizin yabancı dil öğreniminde ve dil gelişim süreçlerinin takibinde teknolojiyi aktif bir şekilde kullanıyoruz.

Öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde görsel ve işitsel anlamda dil öğrenimine interaktif öğrenme ortamları oluşturmak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğinin ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonunu önemsiyoruz.

MODERN DİLLER

   Kampüslerimizde okutulan modern diller Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça’dır. Haftada 2 saat okutulan 2. yabancı dilin yanında isteğe bağlı olarak 2 saat 3. yabancı dil dersi de verilebilmektedir.
   Modern Diller Gelişim Karneleri ve uluslararası sertifikasyon fırsatları ile 2. ve 3. yabancı dil eğitiminin takip ve raporlanması gerçekleştirilmektedir.

BİL LİSEDE
DİJİTAL DÜNYA
İNOVASYON OKULU SİSTEMİ


High Meet

Bilgisayar Dünyası ve Teknoloji ile Tanışma Etkinlikleri

DİJİTAL DÜNYANIN KEŞİFLERİ

High Diares

Teknoloji ve Robot Dünyasının Eğlenceli Keşif Hikayeleri

TEKNOLOJİ GÜNLÜKLERİ

High Move

Teknoloji Tutkunları ile Organizasyon ve Yarışmalara Hazırlık Etkinlikleri

INOVASYON ETKİNLİKLERİ

Diji High

Önemli Gün ve Haftaları Kapsayan Sosyal ve Dijital Projeler

DİJİTALLEŞEN PROJELER

High 5.0

Robotik - Kodlama Dünyasının Temeline Giriş Etkinlikleri

BİL 5.0

STEM+High

Bilgisayarsız Ortamda Deneyimsel Öğrenme Becerileri

STEM