Yabancı Diller

Bil Okulları BILINGUAL (ÇİFT DİLLİ) eğitim veren bir DÜNYA İNOVASYON okulu olarak, öğrencilerinin bir dünya vatandaşı kimliği kazanarak disiplinler arası çalışmalarla toplumda aktif bir birey olmasını hedeflemektedir.

Yabancı dil eğitim sistemimiz öğrenci merkezli olup, etkinlik tabanlı, modern öğretim metotlarına dayalı ve bireysel farklılıkları dikkate alan bir eğitim anlayışıyla, öğrenmeyi zevkli hale getirerek yabancı dili aktif olarak kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Yabancı dillerde hedefimiz, dille ilgili sevgi, istek ve merak uyandırarak, öğrencilerimizin edindikleri dil yapılarını okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde aktif olarak ve özgüvenle kullanmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimiz Almanca, İspanyolca, Rusça ve Çinceyi de seçmeli yabancı dil olarak öğrenir. İngilizce ve diğer dünya dilleri öğretim programları bizzat akademik ekibimiz tarafından yönetilmekte olup, İngilizce öğretiminde, dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır.