Sıkça Sorulan Sorular

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz BİL OKULLARI GİRİŞ SINAVI ile bursluluk hakkı elde edebilirler. BİL Okullarının vermiş olduğu burs, öğrenci mezun olana kadar geçerlidir. Özel durumlar (sağlık yönünden ağır hasta olunması, afet durumları vb.) dışında başarı grafiğinin sürekli düşmesi, okul kurallarına uyulmaması, disiplin cezası alınması, örnek öğrenci profilinden uzak olunması gibi durumlarda bursun kesilmesi söz konusu olur.

Devletin destek bursu, okul öğrenimi süresince geçerlidir. Öğrenciler, ara sınıfta da MEB bursundan yararlanabileceklerdir. Sınıf tekrarı, öğrenim bursu kapsamında değildir.

Yıllık TEFE, TÜFE oranları dikkate alınarak ve Millî Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde güncellenecektir.

Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli beslenmelerini sağlayacak kantin ve yemekhanelerimiz mevcut olup öğrencilerimize MEB, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının standartları çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Yabancı dilde dünyanın dil çözüm ortağı PEARSON ile birlikte başta İngilizce olmak üzere, insan kaynağının yeterliliği ve öğrenci-veli talepleri doğrultusunda ALMANCA, İSPANYOLCA, ÇİNCE ve RUSÇA dil eğitimi verilmesi planlanmıştır.

Grupların günlük ana dersleri tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin ihtiyacına cevap verecek nitelikte tamamlayıcı ders çalışmaları, bireysel öğrenme çalışmaları ile günün kalan zamanında öğrencilerimize akademik destek ve çalışma ortamı destekleri verilmektedir.

BİL Okulları ara sınıflara haftada 6 gün, sınav gruplarına 7 gün 08.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Akademik yönü güçlü eğitimcilerimize dil, sanat, spor ve sosyal kulüpler alanında branş öğretmenleri eklenecek; öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimleri BİL Okulları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile sağlanacaktır.

MEB’in Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan devam-devamsızlık kuralları uygulanacaktır.

Okullarımızda her grup için özenle tasarlanan, bir düzen ve sistem dâhilinde özgürce hareket edebilecekleri ve günlük hayata karışabilecekleri kıyafetler kullanılacaktır.

BİL Temel Liseleri, mevcut dershane binalarının MEB Standartlar Yönergesi’ne göre okul kültürüne uygun hâle getirilip laboratuvar, atölye gibi yeni birimler eklenmesi sonucu hizmet verecektir.

Öğrenciler serbest zamanlarında etüt, ek ders, laboratuvarlar, kütüphane, görsel sanatlar odası, kantin gibi okul içindeki bütün alanlarda zaman geçirebileceklerdir.

Ana dersler dışında kalan zamanlarda deneme sınavları, soru çözüm dersleri, yabancı dil ve sanat-spor etkinlikleri, tamamlayıcı dersler ve destek programları uygulanacaktır.

MEB, Halk Eğitim Merkezlerinde ders programları uygulayacağını bildirdi. İlgili yasanın incelenmesi öneril-mektedir.

MEB destek bursunun size çıkması durumunda, nakil başvuru tarihleri içinde MEB bursundan yararlanabilirsiniz. BİL Okulları bursundan yararlanabilmek için her yılın Aralık ve Mart aylarında Türkiye genelinde düzenlenen BİL Okulları Giriş Sınavına girmiş olup istenen düzeyde başarı sağlamanız gerekir.

Şubelerimiz, öğrencilerimizin bütün ihtiyaçları dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından standardize edilmiştir. Türkiye genelindeki şubelerimiz, Genel Müdürlüğümüzün standartlarına uyar ve standartların geliştirilmesine katkıda bulunur. Velilerimize ve öğrencilerimize yönelik kurumsal memnuniyet anketleri uygulanır. Bu kapsamda sorunlarınızın çözümü için ilk müracaat yeriniz, kayıtlı olduğunuz şube yöneticilikleridir.

Yeni dönem kayıt ilanı ile ve Aralık ve Mart aylarında yapılacak olan bursluluk sınavı sonrasında, ön görüşme ve okul oryantasyonlarına başlanacaktır.

Evet, sınav tüm Türkiye’de aynı gün ve saatte, sınava katılmak için şubelerimize başvuru yapan tüm öğrencilere açık yapılacaktır.

En az 12, en fazla 24 kişilik olacaktır.

9. sınıfa kayıt olacaklar için ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak; 18 yaşını bitirmemiş olmak; resmî ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak ve kendi okulundan sistem üzerinden teşvik başvurusunda bulunmuş olmak. 10. ve 11. sınıflar için herhangi bir devlet lisesine kayıtlı ve kendi okulundan sistem üzerinden teşvik başvurusunda bulunmuş olmak gereklidir.

MEB Ortaokulları Nakil Yönetmeliği esaslarına göre öğrenciler, nakil ve geçiş yapabilmektedirler.