PDR

BİL’DE PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK

AMACIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Servisi olarak bireyin gelişim özelliklerini dikkate alarak, kendini ve çevresini anlaması, problemlerini çözmesi, çevresinde sunulan olanakları keşfedip kendisi için doğru ve gerçekçi kararlar alması, dengeli ve sağlıklı bir birey olarak kendini gerçekleştirmesi esasına olanak sağlayan sistematik ve profesyonel bir yardım hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Bil Kolejinde uzman kadromuz ve PDR Servisimiz ile okula uyum (oryantasyon), tanıma-izleme-değerlendirme çalışmaları anaokulu, ilkokul, ortaokul kademelerinde etkili bir şekilde gerçekleştirilecek ve iş birliği(konsültasyon) esas alınarak sadece öğrenci değil veli ve idarecilerle de geleneksel modellerden çıkılıp, çağdaş eğitim anlayışı ile hizmet verilmektedir.

İLKELERİMİZ

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
  • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Önemi

İnsan, sosyal bir varlıktır. Gelişmek için iletişime, etkileşime ihtiyaç duyar. Aileden sonra iletişim kurduğu en geniş sistem okullardır. Sosyalleşmeye, psikolojik ve bilişsel olarak olgunlaşmaya okulda başlar. Akademik gelişimle beraber duygusal olarak da gelişmeye başlayan öğrencilerin bu süreçte karşılaştıkları bir takım problemler olabilmektedir. İşte PDR servisi burada devreye giren, öğrenciye akademik olarak başarılı olabilmesi için gerekli olan duygusal, psikolojik ihtiyaçlarıyla başa çıkmaya çalışırken onlara yol gösteren bir kılavuzdur. Bu yol gösterimini yaparken Psikolojik Danışmanlar bilimsel gerçeklerden uzaklaşmadan, koşulsuz kabul ve önyargısız dinleme ile gizlilik ve kişiye öğüt vermeden kendisiyle çalışmasını sağlayarak bir şeyleri fark etmesi için çalışırlar.

Veli görüşmeleri, gelişim süreçlerinde çıkan problemler ve bu süreçlerin takibi, aile içi iletişim de yaşanan sorunlar, kariyer danışmanlığı gibi başlıklar PDR servislerinde çalışılan önemli konulardan sadece birkaçıdır.

Önleyici rehberlik hizmetleriyle eğitimde öğrenme kalitesini arttırırlar çünkü biliyoruz ki duygusal ve psikolojik olarak rahatlayan bir öğrenci akademik anlamda da başarılı olacak ve çevresiyle iyi ilişkiler geliştirecektir.