Ortaokul

ALANYA BİL ORTAOKULUNDA;

TÜRKÇE

 • Ana dilimizi doğru ve etkin kullanma,
 • Sağlıklı iletişim kurma,
 • Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırma,
 • Türk edebiyatının tarihi gelişimini seçkin eserler aracılığıyla kavrama,
 • Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini eleştirel bir gözle inceleme,
 • Yapıcı-yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilme,
 • Öğrencilere Türk dilini sevdirme, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özen ve güvenle kullanmaya yöneltme,
 • Dili doğru ve düzgün kullanma konusunda öğrencilerin güdülenmesi ve cesaretlenmesi sağlanır.

MATEMATİK

 • Öğrencilerimizin, Matematiğin tüm evreni anlamak ve anlamlandırmak için, insan zihninin keşfettiği en önemli araç olduğunun farkına varmalarını sağlamak,
 • Matematiğin pratik alanda kullanımını fark ettirmek,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanmak,
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarına yönelik akademik çalışmalar hazırlamak,
 • Öğrencinin çeşitli olay ve olgularda yer alan sebep sonuç ilişkisini yorumlayabilmesini sağlamak,
 • Sayısal (ya da soyut olabilir) düşünme ile dil ilişkisini görmelerini ve yetkin kullanabilmelerini sağlamak,
 • Öğrencinin, Matematiksel kavramları öğrenmesini, bu kavramların birbirleriyle ilişkilerini görmesini ve diğer bilimlerle ilişkisini fark edip, öğrendiklerini transfer edebilmesini sağlamak,
 • Matematiksel düşünme süreçlerindeki bireysel akıl yürütme, analiz-sentez yapabilme ve kendi stratejilerini geliştirebilme becerilerini öğrenciye kazandırmak ve onlara bu süreçlere uygun uygulama alanları yaratmak,
 • Öğrencinin, Matematiksel süreçlerle ilgilenirken dikkatli, özenli, sabırlı, sorumlu ve istekli olunması gerektiğini keşfetmesini sağlamak.

FEN BİLİMLERİ

 • Bilimsel süreç becerilerini kazanmayı,
 • Araştırma sonuçlarını yorumlayabilmeyi,
 • Fizik, kimya, biyoloji, çevre bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi,
 • Bu ilişkiyi günlük yaşam ile bağdaştırabilmeyi hedefleyen uygulamalar
 • Etkin laboratuvar çalışmaları
 • Ezberden uzak, yaparak-yaşayarak bilimsel düşünceyi hayatın her alanına taşıyan programlar.

SOSYAL BİLGİLER

 • Toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, önyargılardan uzak, bilgili, katılımcı, sorgulayan, araştıran, üreten, tartışma ve uzlaşmayı bilen öğrenciler yetiştirir.
 • Tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, bilgi kuramı, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini içerir.
 • Bilim ve tekniğin yaşamlarında ki ana ilkeler olması için öğrencilerin çağdaş ve modern yaşama adapte edilmesini sağlar.

İNGİLİZCE

 • Yabancı dil eğitiminde akademik İngilizcenin temellerini atmak önceliğimizdir. Bu amaçla günlük konuşma diliyle birlikte yazılı dile odaklanan bir program uygulanır. Bil edinimi analitik olarak düz bir çizgi değil döngüsel bir süreçtir. Okuma ve yazma yabancı dil eğitimin temel amacıdır.
 • Anaokulundan itibaren İngilizce ağırlıklı eğitim uygulanmaktadır.
 • Anaokulundan liseye kadar birbirini destekleyen ve tamamlayan özgün İngilizce eğitim programı
 • Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerinin objektif, uluslar arası ölçeklerle belirlenmesi amacıyla Cambridge Üniversite sınavları uygulanmalıdır.

MÜZİK UYGULAMALARI

 • Okulumuzda müzik eğitimi dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmaları ile müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplin geliştirilmesini ve genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler.
 • Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin ritmik duyu, işitsel duyu, toplu/bireysel şarkı söyleme, nota / akor bilgisi, enstrümana fiziksel yatkınlık, enstrümana hakimiyet gelişimleri takip edilir.

GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALARI

 • Estetik ve yaratıcılık, tasarım gücü, sanat eserlerini yorumlama gelişimleri takip edilir,
 • Teknik yorumlama, tema gelişimleri takip edilir,
 • Hayal kurma becerisi, sanat eserlerini yorumlama, gözlem ve yaşam ilişkisinin gelişimleri takip edilir,
 • Resim düzlemini değerlendirilmesi, çizgiyi biçime, formata dönüştürülmesi, rengi tanıması ve kullanabilmesi takip edilir.

SPOR UYGULAMALARI

 • Okulumuzda beden eğitimi dersi ile öğrencilerimizin hayatları boyunca kullanacakları aktif ve sağlıklı hayat becerileri kavramları ve stratejieri iler birlikte özyönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini geliştirerek bir sonraki öğrenim düzeyine hazırlanmaları hedeflenir.
 • Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerileri geliştirilir.
 • Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılımları sağlanır.
 • Beden eğitim ve spor yoluyla iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliği geliştirilir.