LİSE

BİL KOLEJİNDE LGS HAZIRLIK

Okulumuzda öğrencilerimizin okul, meslek ve iş hayatlarına yönelik ‘’kariyer ve gelecek programları’’ uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bir üst okula geçmek için sahip olmaları gereken bilgilere, hazırlık dersleri, atölye programları, haftasonu programları, hızlandırma programları ve mentörlük sistemimiz ile LGS sınavlarına hazırlanmaktadırlar.

BİL KOLEJİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bil kolejinde ortaokul yabancı dil eğitiminde, akademik İngilizcenin temellerini atmak önceliğimizdir. Bu amaçla günlük konuşma diliyle birlikte yazılı dile odaklanan bir program uygulanır. Dil edinimi analitik olarak düz bir çizgi değil, döngüsel bir süreçtir. Müfredatımız dilbilgisi değil, anlamsal konu ve temalar üzerine oturtulmuştur. Okuma ve yazma yabancı dil ediniminin temel araçlarıdır.

ROBOTİK-YAZILIM KODLAMA

Robotik yazılım kodlama öğrencilere bilişim becerileri kazandırmanın yanında bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı hedeflemektedir.

BİL’DE REHBERLİK R.A.D.A.R. SİSTEMİ İLE OLUR

  • Raporlama ve ileri analiz teknikleri
  • Aile katılımı ve iş birliği
  • Dil becerileri ölçeği
  • Akademik sınav uygulamaları
  • Rehberlik uygulamaları ve envanterler

BİL KOLEJİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN YETENEK HARİTALARINI BELİRLİYORUZ

  • Öğrencilerimizin yetenek ve ilgli alanlarını tanıyarak gelişimini desteklemek
  • Öğrencilerimizin yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını arttırmak
  • Okulumuz bünyesinde yetenek geliştirme ve destekleme çalışmaları için bir uygulama modeli geliştirmek
  • Her çocuğa yeteneklerine uygun eğitim alma imkanı sunmak

GÖRSEL SANATLAR

Sanatsal Biçimlendirme; Resim düzlemini değerlendirmesi , çizgiyi biçime, forma dönüştürülmesi , teknik yorumlama, tema gelişimleri, rengi tanıması ve kullanılabilmesi takip edilir.

Görsel sanat kültürü; hayal kurabilme becerisi, sanatsal eserleri yorumlama, Estetik ve yaratıcılık, tasarım gücü, sanat eserlerini yorumlama, gözlem ve yaşam ilişkisi, estetik ve yaratıcılık, tasarım gücü, sanat eserlerini yorumlama gelişimleri takip edilir.

MÜZİK

5.sınıftan itibaren enstrüman (gitar, keman, piyano, perküsyon v.b.) gelişim süreci öğrenci takip programında gözlemlenmektedir.