Öğrenci Kulüpleri

Robotik yazılım kodlama çocuklara bilişim becerileri kazandırmanın yanında bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığı kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimize spor kulübü ile etkinlikler sırasında kendisine güvenerek ve bilinçli olarak hareket etmelerini sağlama ve çok çeşitli motor becerilerini geliştirecek günlük fiziksel etkinliklere katılma isteğini uyandırmak hedeflenir.

Öğrencilerimizin sanat kulübü ile kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmeleri hedeflenir. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda; Basketbol, Jimnastik, Müzik ve Görsel Sanatlar Kulüpleri bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin Matematik ve Akıl oyunları kulübü ile akıl yürütme, problem çözme, iletişim, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma ve girişimcilik becerilerini kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin Hayvanları koruma kulübü ile Sahipsiz hayvanların barınaklara yollanmasına yardımcı olmak için belediye ile sürekli iletişim halinde olmaları, barınaklara çeşitli ziyaretler düzenleyerek, barınakların ihtiyaçları konusunda mümkünse yardımcı olmaları, okulda hayvanlar hakkında çeşitli konferanslar ve sunumlar düzenleyip hayvanları koruma ve hayvanlara farkındalıkları artırmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin Dil Kulüpleri ile birçok dilin diksiyonunu geliştirme, çeşitli etkinlik ve yarışmalarda uluslararası dilleri etkin bir şekilde kullanarak yeteneklerini sergilemeleri sağlanmaktadır.