ANAOKULU SİSTEMİ

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturur. Çocuklarımızın düşünen, araştıran, etkili iletişim kuran, risk alabilen, bilgi sahibi, kendi duygularını ifade ederken başkalarının duygularını da anlayabilen bireyler olarak yetişebilmesi iyi planlamış bir eğitim programıyla mümkündür.

Bil Koleji Anaokullarında yaratıcı müfredat yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın temeli her çocuğun farklı olduğu ve buna saygı duyulması gerektiği üzerine kurulmuştur.

Öğrencinin derste aktif katılımını sağlayan çok çeşitli materyal kullanılarak üst düzey bilişsel aktivitelere hizmet eden, teknolojik araç gereç kullanımın önemli kılan ve bu sayede hem akademik hem de sosyal becerilerin gelişimini sağlayan bir öğretim modelidir.