Adana'da hizmet veren bir Dünya Okuluyuz.


Okul Yönetİmİ

ÇOCUK OYUN VE ÖĞRENME

BİL ADANA ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ olarak geleceğimiz için en önemli varlığmızı olan çocuklarımızın değerli bir bireye dönüşebilmesi için, çocuklarımızın bilgiyle donatılması gerekir. Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişiminin yüzde 70’inin 0-6 yaş arasında tamamlandığı düşünülürse, okul öncesi eğitimin önemi daha da iyi anlaşılır. Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir.

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken; paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı ve yaşamayı öğrenirler. BİL ADANA ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ olarak okul öncesi eğitimin amacı, çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır. BİL ADANA ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ olarak eğitimimiz ile sosyal olarak paylaşmayı, karşılıklı konuşmayı öğrenen çocuklar; duygusal olarak kendi işini yapmayı, tek başına karar alabilmeyi öğrenir. Fiziksel olarak ince motor becerileri ve kaba motor becerileri kazanan çocuklar, zihinsel olarak da yeni fikirler üretme ve hayal etme becerilerini geliştirir.

BİL ADANA ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ’nde buluşmak dileğiyle!

  • Elvan ÖZKAN

    Adana BİL ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ Kampüs Müdürü


Etkinliklerimiz