İlkokul

İlkokul

Bil Kolejleri İlkokulları etkili ve heyecan verici farklılaştırılmış sınıflarda, öğrencilerin öğrenme haritaları ve hazır bulunuşluk düzeyleri baz alınarak esnek zamanlı planlanmış eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerinin yanı sıra akademik gelişimine hassasiyetle yaklaşan okullarımız, mesleki anlamda güçlü donanıma sahip deneyimli öğretmenler ile zenginleştirilmiş bir akademik program uygulamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Derslerde öğrencilerimizin öğrenmenin analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına erişmesini sağlayacak, ihtiyaçlarına yanıt verecek, yaşamsal beceriler kazandıracak ve yaratıcılıklarını geliştirecek içerikler kullanılmaktadır.

Öğrencilerin öğrendiklerinden yola çıkarak karmaşık problemlere çözüm üretebilmesi, var olan bilgiyi dönüştürebilmesi, farklı bakış açıları geliştirebilmesi, farkındalığının yükselmesi için çalışmalar yapılmaktadır. MEB müfredatının yanı sıra ilkokulda zenginleştirilmiş nitelikli bir müfredat takip edilmektedir. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında bilişsel olarak esnek, bilimsel düşünme becerilerine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen, müzakere edebilen, etik ve sorumlu dijital vatandaş davranışları sergileyen, akademik donanımı güçlü bireyler yetiştirerek onları bir üst eğitim ve öğretime hazırlamak temel hedeftir.