İK Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Fark yaratan kurumların fark yaratabilecek çalışanlarla sağlanacağına inanan Bil Okulları İnsan Kaynakları birimi olarak politikamız , Özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, yaptığı işlerle kuruma katma değer katan, kaliteli hizmete inanan çalışanlara sahip olmaktır.

İŞ BAŞVURU SÜRECİ

Bil Okulları bünyesinde açılan pozisyonlar için yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, adaylara eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçmektir.

Çalışanlarımızın gelişmesine, yüksek performansla çalışmasına ve kariyerlerinde yükselmesine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve bu sistemlerin çalışmasını sağlamak,

Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,

Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.