Genel Müdürlük

MERHABA

Düşünen, düşündüğünü tasarlayan, tasarladığını uygulayan, uyguladığını üreten ve ürettiği değeri insanlığın hizmetine sunan, zamanın ruhunu sorgulayarak yeniliğe, gelişime ve aydınlık geleceğe yürüyen nesiller yetiştirmek amacı ile Dünya İnovasyon Okulu Türkiye'de Açıldı.

Teknolojiyi günlük yaşam biçimine dönüştürmüş, kültürel değerleri ile dünyanın insanlığın geldiği ortak değerlere entegre olmuş, 21. yüzyılın dokusu, kültürü ve becerileri ile donatılmış, dünyanın dilini dünyanın dilleri ile konuşabilen bireylerin yetişeceği dünya okullarını hazırladık.

20. Yüzyılın yetişmiş insan gücü ile 21. yüzyılın yetişecek, yaşayacak ve üretecek olan bireyin farklı becerilerle donatılacak olması öngörüden öteye realiteye dönüşmektedir.

BİL Okulları güçlü teknolojik alt yapı, modern eğitim ortamları, çağdaş ve özelleştirilmiş eğitim yaklaşımları ve öğretim metodları ile geleceğin lider kadrolarını, üretken insanlarını geliştirme ve yetiştirme konusunda yeni bir alan açmıştır. Bu alanda eğitimin bütün paydaşları ile ortak akıl ve ortak gelecek vurgusu yapmıştır.