Çocuk Üniversitesi

Öğrencileri yükseköğretime özendirmenin yolu onları erken yaşlarda "üniversite" ile tanıştırmaktan geçiyor. Bu noktada devreye girebilecek en önemli mekanizmalardan birisi Çocuk Üniversiteleri'dir.

Programın amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen, üretken bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir. Çocukları erken yaşta bilimle ve sanatla tanıştıran, bilime karşı olumlu bir tutum kazanmalarını sağlayan, üniversite kavramlarını onlarda somutlaştıran, onların daha etkili ve yaratıcı düşünebilmelerine katkı sağlayan, yaparak yaşayarak öğrenerek sadece bilen değil uygulayan olmalarına destek veren çocuk üniversitelerinde her çocuğun rengi ve sesi özeldir. Çocuk Üniversitesi programı kapsamında akademisyenler, deneyimlerini en eğlenceli haliyle aktararak çocuklara rehberlik eder, çocuklarda bilim ve sanata karşı merak uyandırırlar ve yapacakları uygulamalarla bu merakın performansa dönüşmesiyle sonuçlanması hedeflenmektedir.

Çocuk Üniversitesi'nde 5-13 yaş grubuna zenginleştirme eğitimi temel alınarak 30 farklı atölye açılmaktadır. Bu atölyeler;

 • Eğlenceli Bilim
 • Mini Mutfak Atölyesi
 • Keçe ile Yaratıcı Ürün Tasarımı
 • Bilinçaltına Yolculuk; Meditasyon
 • Kimya
 • Beyin ve İnsan Anatomisi
 • Sinema ve Televizyon
 • Havacılık ve Pilotaj Eğitimi
 • Modern Dans
 • Eğitim ve istihdam ilişkilerinin MEB ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
 • Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı da,
 • Kodlama ve Animasyon
 • Araştırma ve Sorgulama
 • Robotik
 • Yaratıcı Drama
 • Mikrobiyoloji
 • Astronomi
 • Ritim ve Müzik
 • Akıl ve Zekâ Oyunları
 • STEM