Anaokulu

BİL ANAOKULU'nda

YAKLAŞIMIMIZ

Bil Kolejleri anaokullarında, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, çok yönlü düşünmeyi ve gelişmeyi destekleyen programlar uygulanmaktadır.

Öğrenciyi merkez alan, aktif katılım ve bilişsel aktiviteleri destekleyen; akademik ve sosyal becerileri birlikte ele alan ve bilim ve teknolojinin kullanımının en üst düzeyde olduğu proje tabanlı bir öğretim modeli benimsenmiştir.

Proje tabanlı eğitim farklı öğretim teknikleri ile bir arada kullanılarak çocuklara;

 • Bilgiye ulaşma ve edindiği bilgiyi kullanma, sunma
 • Problem çözme
 • Düşünme
 • Sorgulama
 • Grupla birlikte çalışma
 • Yaratıcılık geliştirme
 • Araştırma yapma
 • Özgüven geliştirme
 • Bilimsel Çalışma alışkanlığı gibi kazanımlar kazandırılmaktadır.

FELSEFEMİZ

Bağımsız düşünebilen ve hareket edebilen çocuklar olan bil okullarımızın bilgili çocukları, hayatlarının her aşamasında hiç kimseye ihtiyaç duymadan dünyayı anlamlandırabilirler. Dünyamızın hazineleri olan çocuklarımızı keşfetme öyküsünü paylaşırken Maria Montessori; “İşime, iyi buğday tohumlarını biriktirmiş ve bereketli bir parça toprak bağışlanmış bir köylü gibi başladım. Dilediğim gibi ekip biçecektim. Ama öyle olmadı. Toprağın üstündeki otları ayıkladığımda altın buldum. Otlar çok değerli bir hazineyi saklıyormuş.” (Maria Montessori / 1907) demiştir. Bu felsefeyi çocuklarımız, ailelerimiz ve çalışanlarımızla benimseyerek adımlarımızı tasarlıyoruz.

Okul öncesi dönem, insan yaşamının temelini oluşturur. Çocuklarımızın, düşünen, araştıran, etkin iletişim kuran, risk alabilen, bilgi sahibi, kendi duygularını ifade ederken, başkalarının duygularını da anlayabilen bireyler olarak yetişebilmesi, iyi planlanmış bir eğitim programı ile mümkündür.

Çocuklarımızın bir insan ve bir öğrenci olarak belki de tek ortak özellikleri, parmak izleri gibi eşsiz olmalarıdır. Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol, yetenekli olduğu bir beceri alanı mutlaka vardır. Önemli olan, eğitimciler ve aileler olarak, çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okul öncesi eğitim yaklaşımlarının tümünün incelenip sentezi yapılarak oluşturulan eğitim programımız, Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim kurumları için belirlediği kazanım ve göstergeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

PROGRAM İÇERİĞİMİZ

Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi kazanım ve göstergeleri kazandıracak etkinlikleri, her çocuğun farklı öğrendiği ilkesi göz önünde bulundurularak, istasyon tekniği uygulanarak çok yönlü planlanmaktadır. Öğrenme merkezlerinin içeriğinde;
 • Yaratıcı sanat etkinlikleri
 • Türkçe dil etkinlikleri
 • Matematik etkinlikleri
 • Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
 • Kavramlar-Bilişsel Çalışmalar yer almaktadır.
Çocukların kahvaltı saati sonrasında çember oluşturarak günü planladıkları, takvim –hava durumu, sorumluluklar, sayma zamanı, göster anlat, dünyayı geziyorum, ünlü tanıyorum vb. etkinliklerin yapıldığı saat dilimidir.
Çocuklar sözlü iletişim kurma, grup önünde kendini ifade etme, günü planlama, sorumluluklarının farkında olma, dünya kültürünü geliştirme gibi kazanımlar edinmektedir.
“Her fikir var olan başka bir fikirden doğar” felsefesi üzerine kurulan scamper yöntemi eğitim programımız içerisinde yer almaktadır.
Yaratıcı düşünme, farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.
Bil koleji anaokulunda okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılarak çocuğun, psiko-motor, sosyal-duygusal, dil , bilişsel ve özbakım becerileri kazandırılarak çocuklarımız ilköğretime hazır duruma getirmektedir. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında kazandırılan beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının içeriğinde;
 • Görsel algılama çalışmaları
 • İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)
 • Dikkat ve bellek çalışmaları
 • Temel kavram çalışmaları
 • Problem çözme çalışmaları
 • El becerisi çalışmaları
 • Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
 • Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları yer almaktadır.
Bu çalışmalar çocuğun ilköğretim için gerekli olan becerileri için temel hazırlamaktadır.
Erken çocukluk döneminin vazgeçilmez bir parçası olan oyun, çocuğun sosyalleşmesinde en önemli etkenlerden biridir.
Bil Koleji anaokullarında kurallı-kuralsız, çeşitli ilgi köşelerinde oyunlar, hareketli oyunlar bahçe /açık alan oyunları programlanmaktadır.
Oyun çocuğun hayal gücünü geliştiren, öğrenme gücünü arttıran ve aynı zamanda çocuğu dinlendiren bir etkinliktir.
Tüm gelişim alanlarını etkileyen ve çocuğun iç dünyasını yansıtan aynı zamanda bir iletişim kurma aracıdır.

YABANCI DİL - İNGİLİZCE

 • Öğrencilerimiz 15-20 ders saati arasında Türk ve yabancı eğitmenler eşliğinde Yabancı Dil dersi alırlar.
 • Öğrencilerimize Yabancı Dili, Flashcards kullanımı, video-müzik dersleri, resimli sözlükler, oyunlar gibi etkinliklerle aşılamaya ve tanıtmaya çalışıyoruz.
 • Bu süreçte öğrenciler, alfabe, sayılar, renkler, hayvanlar, vücudumuzun bölümleri, aile üyeleri, oyuncaklar, yiyecek isimleri ve basit İngilizce komutları gibi günlük kullanımlarda yeterli hale gelirler.
 • Duyduğunu anlama
 • Sözlü Anlatım
 • Karşılıklı basit konuşma
 • Basit komutlar alıp verme
 • Şarkılar (Songs) öğrenme anaokullarımızda yapılacak başlıca ders içi etkinliklerdir.
 • Portfolyo sunumları yapılır
 • Veli iletişim mektupları gönderilir (Aylık ya da haftalık yapılır)
 • Film Clubs oluşturulur (Recreational activities)
 • Fundays veya English Night adı altında yıllık etkinlikler yapılır
 • Specials Days adı altında Anneler günü, Resmi bayramlar gibi etkinlikler kutlanır.
 • REHBERLİK-DGS

  Bil kolejlerinde anaokulu çerçevesinde uygulanan rehberlik, Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda uygulanan rehberlik çalışmaları, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi ve ilerleme kaydedilmesi için hazırlanmıştır. Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik modellemesi problemi değil ilerlemeyi dayanak alan bir anlayıştır.

  Rehberlik bölümünde yapılan çalışmalar objektif olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda anaokulu öğrencileriyle yapılan bireysel çalışmalar rehberlik biriminin ana unsurlarındandır. Gelişimin önünde ki engelleri kaldırmak ve bireyin gelişmesine yardımcı olmak temel ilkelerdendir.

  Rehberlik Bölümü uygulamaları bireysel farklılıklara saygı duyarak, yöntemlerinde oyunu etkin kılarak anaokulu eğitimine katkıda bulunmaktadır. Öğrencileri bu süreçte takip edebilmek için aile görüşmeleri gerçekleştirilmekte ve kalıcı öğrenmeler için bilgilendirmeler yapılmaktadır.

  Dikkat güçlendirme setleri görsel hafıza ve algılama becerilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda Dinleme ve görme becerilerini de ileri bir seviyeye getirmektedir. Ayrıntıları fark etme yeteneği kazandırmakla birlikte çocukların parça – bütün ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurmasını sağlamaktadır. Okul öncesinde kullanılan dikkat güçlendirme seti bu isteği yerine getirme konusunda bir hayli başarılıdır. Çocukların ilişkilendirme ve muhakeme yetenekleri bu seti kullanmaya başladıktan sonra maksimum seviyeye yükselmektedir. Dikkatini toplama konusunda problem yaşayan çocukların uzun süre dikkatini sürdürebilmesini sağlamaktadır. Dikkati güçlendirme setleri ile çocuğunuz; dikkatini sürdürme, yargılama ve karar verme, sentezleme, problem çözme, düşünce hızında artış, parça bütün ilişkisini kavrama, algıda boyut geliştirme, mekânsal ayrıntı fark edebilme, farklı yöntemlerle problem geliştirme düşüncede yaratıcılık, şekil hafızasında gelişme, ilişki kurmada ustalaşama, fotağrafik hafıza geliştirme, göz yetkinliğinin artması ve bütünü görebilme becerilerini hayatın en erken döneminden itibaren kazanamaya ve uygulamaya başlamaktadır.

  YETENEK GELİŞTİRME ATÖLYELERİ

  Bil koleji anaokullarında müzik ; dans, drama, konuşma ve hareket etkinlikleri ile düzenlenmiş bir program olarak uygulanmaktadır. Müzik bilgisi oyun ile verilmektedir.
  Müzik eğitimiyle çocuklarda, işitsel gelişimin ve ritmik farkındalığın temeli atılmaktadır.
  Şarkılara ve tekerlemelere katılarak, ezgileri söyleyerek seslerini müzikal bir yolla kullanmanın ilk adımlarını atmış olmaktadırlar.
  Çocuklarımızın müzikle, enerjilerini boşaltma ve fiziksel olarak rahatlaması,
  Motor becerilerinin gelişmesi,
  Sosyalleşmeleri,
  Kendilerini ifade etmek için fırsat bulmaları,
  İletişimde çok önemli bir öğe olan dinleme becerilerinin gelişmesi,
  Akademik becerilerin gelişmesi hedeflenmektedir.
  Bil Koleji anaokulunda günlük programlar içerisinde de yer alan dil etkinlikleri kütüphane etkinlikleri ile geliştirilmektedir.
  Bu etkinlikler çocukların yeni sözcükler öğrenmelerine, öğrendikleri sözcükleri uygun yerde kullanma becerisi geliştirmede, düşüncelerini daha doğru ve rahat ifade edebilmelerine, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarına iyi birer kütüphane kullanıcısı olmalarına olanak sağlamaktadır.
  Kütüphane etkinliğinin içeriği zenginleştirilerek eğlenceli bir şekilde ön okuryazarlık becerileri kazandırılmaktadır. Kütüphanelerimizde çocukların özgürce araştırma yapacakları keşif merkezleri ve ödünç alma merkezleri bulunmaktadır.
  Çocukların sosyal ve duygusal alandaki becerilerinin tüm öğrenme alanlarına büyük ölçüde etki ettiği düşünülürse, kütüphane etkinliklerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır.
  Farklı materyaller ve sarf malzemeler kullanılarak hazırlanan deney programları, çocuğu merkez alan yaklaşım ile tüm çocukların aktif rol aldığı yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir sistem ile hazırlanmıştır.
  Programımızda yer alan Stem etkinliğinin amacı çocuklarımızın;
  • Araştıran, inceleyen
  • Soran, sorgulayan
  • Yaşamın her alanında karşılaştığı sorunları çözmede bilimsel metotları kullanabilen,
  • Keşfeden böylece özgüveni yüksek
  • Sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmesidir.
  Bil Koleji anaokulunda drama etkinliğinde, çocukların sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini arttıran ve çocuğun hayal gücünü geliştiren bir program uygulanmaktadır.
  Drama etkinlikleri ile tüm gelişim alanları desteklenmektedir.
  Düşündüklerini yaşantıya dönüştürme,
  Farklı yaşantılar sırasında değişik çözüm yolları üretme,
  Empati Kurma,
  Gerçekte var olmayan nesneleri hayal etme yoluyla zihinsel işlemler yapma,
  Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirme,
  İşbirliği yapma,
  Duyarlı olma,
  Paylaşma becerileri geliştirilmektedir.
  Bilişim Garaj Akademisi eğitimlerini alan bir çocuk yarı kodlama, elektronik devre tasarım 3D tasarım/üretim öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen çok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalar.
  Bilişim Garaj Akademisi, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı hedeflemektedir.
  Teknik Kazanımlar 21. Yüzyıl Kazanımları
  Yarı Kodlama Problem Temelli Öğrenme
  Yaratıcı Düşünme
  Algoritmik Düşünme Eleştirel Düşünme
  3D Tasarım İletişim
  Elektronik Devre Tasarımı İşbirlikli Çalışma
  Görsel sanatlar atölyesinde;
  Çocukların kendilerini en rahat ifade edebilecekleri yollardan biri de sanattır.
  Çocukların estetik duygularının gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.
  Yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak vermektedir.
  Çeşitli malzemeler kullanarak sanat çalışmaları oluşturma ve sergilemelerine fırsat verilmektedir.
  Bil Koleji anaokulunda satranç dersleriyle çocukların,
  • Zihni ve hayal kurma gücü,
  • Dikkat,
  • Öngörü,
  • Kapsamlı düşünme,
  • Özgüven duygusu geliştirmek amaçlanmaktadır.
  Çocuklar satranç dersleriyle kendilerini ifade etme, hata yapmaktan korkmadan saygı çerçevesinde fikirlerini söylemeyi, konsantre olmayı, kurallara uymayı, zamanı verimli kullanmayı öğrenirler.
  Çocukların özgürlüğünün farkına varmasını sağlayan satranç atölyeleri, ömür boyu öğrenmenin önemini kavratırken, öğrenme için gereken motivasyonun oluşmasını sağlar.
  Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin bir başka yoludur. Seçilen dans türü ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler.
  Bil koleji anaokulunda sahne sanatları dersleriyle;
  • Öğrenme ve Dikkat Becerilerinin gelişimi,
  • Öz güven ve benlik saygısının gelişimi,
  • Sosyal ilişkilerin güçlenmesi,
  • Sağlıklı fiziksel gelişim,
  • Yaratıcılık becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.
  Dans belli bir disiplin, odaklanma ve çalışma gerektiren bir etkinlik olduğundan dolayı kazandırdığı beceriler çocuğun hayatının büyük bir bölümünde yararlı olacaktır.
  Okul öncesi dönemi sağlıklı bir şekilde geçiren çocukların, ileriki dönemlerdeki gelişimlerinin sağlam temeller üzerine kurulacağı bir gerçektir. Çocuğun gelişiminde temel ihtiyaçlarının yanında oyun oynama ve hareket etme ihtiyacı da vardır. Hareket becerisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen önemli bir etkendir.
  Beden Eğitimi;
  • Düşünmeyi geliştirir,
  • Problem çözme becerisi ve kavram gelişimini destekler,
  • Temel hareketlerin gelişimi, küçük ve büyük kas motor gelişimi ve kas koordinasyonunu destekler, bedensel farkındalığı artırır,
  • Fiziksel adaptasyonu geliştirir,
  • Yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı hazırlar.

  SOSYAL ETKİNLİKLER

  • Gezi - Gözlem Etkinlikleri,
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri,
  • Partiler,
  • Özel Gün ve Kutlamalar,
  • Portfolyo.