5N 1K Aktif Dijital Öğrenme

İnsanlar arası iletişimde, en etkili ve kalıcı iletişimin yüz yüze yapılan iletişim olduğu bilinmektedir. Yüz yüze iletişimden sonra ikinci en yaygın iletişim şekli, teknolojik araçlar ile kurulmuş iletişim şeklidir.

Türkiye'nin sorgulamaya dayalı ilk özgün ve özel bir eğitim metodudur.

Disiplinler üstü yaklaşımı ile bütünü bütün parçaları ile görebilmeye olanak veren bir yöntemdir. Yöntemin AKTİF olması öğrenci, öğretmen ve öğrenmenin diğer paydaşlarıyla katılımcı ve işbirlikçi çalışma sağlaması, DİJİTAL yönü ise zenginleştirilmiş öğrenme nesneleri ile birlikte 21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri kullanılmıştır.