Haberler

BİL Okulları Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Mustafa AYDIN'ın 2015-2016 eğitim-öğretim Yılı Mesajı

Değerli idareci ve öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz ve sevgili öğrencilerim;

Yeni bir eğitim yılının ilk gününde, Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli idareci ve öğretmenlerimizle, ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın farklı heyecanı ve gururu içinde sizleri saygıyla selamlıyorum. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı, ortaöğretim programlarının başlaması ve ilköğretim haftası; tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize kutlu olsun. Bu duygular içinde öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize başarılı bir yıl diliyorum.

Saygıdeğer anne ve babalar, ilköğretim ve ortaöğretim insan hayatının en önemli aşamasıdır. Bu aşamada çocuklar okulumuzda öncelikle Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarını ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren yurttaşlar olarak yetiştirilmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim; öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hayata ve üst öğretime hazırlayan, 10-17 yaşları arasındaki zorunlu eğitim çağını kapsar. Okul; çocuk ve gençlerin çok yönlü yetişmeleri açısından uygun imkânları sağlayan, genç beyinlere bilgiyi, insanlığa saygıyı, ülkesini ve milletini sevmeyi, onuru ve bağımsızlığı öğreten bir kurumdur. Aile ve okul, çocuğun yaşamındaki vazgeçilmez iki ana unsurdur.

Gelecekte bu ülkeye hizmet edecek ve ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak çocuklarımızın anne ve babası olan sizler; çocuklarınızı her şeyden sakınıp her zorluğa göğüs gerdiğiniz, göz bebeğiniz olan çocuklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz.

Sayın veliler,
Okullarımızda çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi ve sevgiyi bütünleştirerek imkânsızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve eğlenceli hâle getirerek eğitimde hayallere ulaşmayı amaçlamaktayız. Bu gerçeğin bilinci ile çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmaya; araştıran ve sorgulayan, kendi kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi hâline getiren, eleştirmekle kalmayıp çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız.

Biz, BİL Okulları olarak bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmaya çalıştık ve bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. İstanbul Aydın Üniversitesinin desteği ve iş birliği ile bir sistem ve program dâhilinde yetiştirilen, okulumuzun idari ve eğitim kadrosuna güveniyorum. Bu kadro ile başarı, her yıl artarak devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de yardımlarınızı, çocuklarınız adına sizlerden bekliyoruz.

Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerim;
Sizler; okulumuzda kişiliği gelişmiş, ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karşı saygılı gençler olarak yetiştirileceksiniz. Sizlerin başarısı gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyet ve uygarlık düzeyine çıkaracaktır. Bunun için derslerinize çok çalışınız. Başarının sadece çalışmakta olduğunu asla unutmayınız. Zaruri nedenler dışında okula devamsızlık yapmayınız. Eğitiminizden geri kalmayınız.

Sayın veliler, değerli idari ve öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim; bu duygu ve düşüncelerle 2015-2016 eğitim öğretim yılının sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi, vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.
Mustafa Aydın
BİL Koleji ve BİL Okulları Yönetim Kurulu Başkanı


BİL Okulları Genel Müdürümüz Sn. Orhan DAĞHAN’ın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Sevgili öğrencilerim, kıymetli anne babalar, okullarımızın yönetim ve eğitim biriminde görevli BİL ailemizin değerli mensupları;

Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyor, 2015-2016 eğitim-öğretim yılımızın başta BİL Okullarımız olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.

BİL Okulları olarak;
Çağdaş dünyanın ilkelerini benimsemiş, modern eğitim anlayışları ile farklılaştırılmış, inovatif düşünce sistemini yapılandırmış, dünyanın dilini dünya dilleri ile konuşabilen, geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa etme amacı ile harekete geçerek; BİL Anadolu Liselerimizi, BİL Temel Liselerimizi ve BİL Ortaokullarımızı bu yıl hizmete açmanın gururunu taşıyoruz. BİL Okulları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve değerli bilim insanlarımızın desteği ve iş birlikleri ile yapılandırılarak eğitim-öğretime hazırlanmıştır.

Sevgili çocuklar, sevgili gençler;
Sizler Türkiye’mizin, geleceğimizin, aydınlık yarınlarımızın umudu, birer neferisiniz. Derslerinizdeki başarılarınız, kişisel olarak gelişim ve kültürünüz, gerek akademik gerekse sosyal becerileriniz bizler için son derece önemlidir.

Unutmayınız ki;
Gelecekte olmak istediğiniz yer, başarı hedefleriniz ve mutlu bir geleceğin sırrı; bugünün hakkını vererek, üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmekte saklıdır.

Kıymetli anne-babalar, değerli çalışma arkadaşlarım;
Bugün BİL Okullarına emanet edilen, hepimiz için çok değerli ve bir o kadar umut yüklü çocuklarımızın ve gençlerimizin hedefledikleri başarılara ulaşmalarında, edinmek istedikleri beceri ve kazanımları şekillendirmede bizlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü unutmayalım.

Yine unutmayalım ki;
Bugüne kadar edindiğimiz bireysel bilgi, birikim ve tecrübelerimizin toplamı, bizden sonra gelecek olan kuşaklarımızın yolunu aydınlatmak; onlara rehberlik yapmak birincil görevlerimiz arasındadır. Sizlerin değerli destek ve rehberliğinde, ülkemizin ve dünyamızın her gün daha iyi, daha güzel ve nitelikli, yaşanılır bir ortam olmasını çocuklarımız ve gençlerimiz sağlayacaktır.

Sözlerimi tamamlarken;
Bütün öğrencilerin başta olmak üzere, gecesini gündüzüne katarak bugüne yetiştiren anne-babalarımıza, çocuklarımızın üzerinde emeği olan, hakkı ödenmeyecek olan öğretmen ve idareci arkadaşlarıma ve diğer bütün çalışan BİL ailesi mensuplarına sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı olmasını diliyorum.

Orhan DAĞHAN
BİL Koleji ve BİL Okulları Genel Müdürü

Bu haberi paylaş