BİL’DE KALİTELİ OKUMA EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLİ OKURYAZARLAR YETİŞİYOR

Bilgi birikiminin temel amacı sayılan okuma, eğitim süreçlerinde ve toplumsal konularda bilgi kazanımının temel yollarından biridir. Birey, iyi bir okuyucu değilse eğitim sürecinde birçok zorlukla karşılaşacaktır. Okumak demek, kelimeleri ya da cümleleri görmek değildir; okuyabilmek, özellikle anlayarak okuyabilmek için görmenin ötesinde bir takım zihinsel etkinlikler gereklidir. “Okuduğunu anlamak için kelimelerdeki anlamı basit bir şekilde yakalamak yeterli değildir. Etkili bir okuyucu anlayarak okumayı başarmak için metinle kendi yaşantısını ilişkilendirebilme, bilgiyi özetleyebilme, sonuç çıkarma, metne yönelik sorular oluşturma gibi uygulamaları etkin bir şekilde yapabilmelidir (Allen, 2003; Keer, 2005). Bu da kişinin eğitimin ilk basamaklarından yetişkin olmaya giden süreç içinde iyi bir okuma eğitimi almasıyla mümkündür.

Okuma eğitimi yapılırken genel bir düzeyden hareket etmek yanlış bir tutumdur. Okumanın yaşlara ve eğitim süreçlerine göre farklılıklar gösterdiği bilinerek bu yaş gruplarına uygun yöntemler uygulanmalıdır. Okuma eğitiminin yaş gruplarına bağlı olarak değişen eğitim dönemleri aşağıdaki gibidir:

İlkokulun İlk Ayları: Bu dönemde okumaya istek ve merak artarak gelişir. Görsel okuma ilgilerinin yanında, seslerin harf olarak karşılıkları da algılanmaya başlar.
Okumayı Öğrenmeye Başlangıç: Okumanın ikinci dönemini oluşturmaktadır. Bu dönemde okumayı öğrenmeye başlayan çocuk, her şeyi okumaya ve anlamaya çalışır. Bu yüzden doğru bir şekilde yönlendirilmelidir.
Okuma İsteği ve Alışkanlığının Gelişmeye Başladığı Dönem: İlkokul 2 ve 3. sınıfları kapsamaktadır. Bu dönemde, çocukların yaş düzeyine uygun yayınlar seçilerek ve okuma konusunda doğru rol model olarak çocuklara okuma sevgisi aşılanmalıdır. Eğitim ortamlarında çocuklarla birlikte okuma köşeleri oluşturulup okunan kitaplarla ilgili basit hikâye analizleri yapılmalıdır.
Okumada Güç ve Üstünlüğün Kazanıldığı Dönem: İlkokul 4. sınıf ve ortaokul 5 ve 6. sınıflara denk gelmektedir. Bu yaş aralığında yer alan çocukların ilgi, merak ve beğenileri doğrultusunda okuyacakları kitapları seçip, geçirdikleri sistemli bir okuma evresinden sonra okudukları kitabın içeriği ile ilgili gelişmiş analizler yaparak kendilerinin de özgün hikâyeler oluşturması sağlanmalıdır.
Okuma Alışkanlığının Kazanıldığı Dönem: Lise ve üniversite yıllarını kapsamaktadır. Yetişkinliğe adım atmaya hazırlanan gençler artık mesleki hedefleri, duygusal ve zihinsel gelişimleri doğrultusunda kitaplar okuyarak, araştırma becerileri kazanmaları ve edindikleri bilgiler ile özgün makaleler oluşturmaları konusunda teşvik edilmelidir.

Bilinçli okuryazarlardan oluşan toplumlara sahip ülkeler, bireylerini kaliteli bir okuma eğitiminden geçirmişlerdir. Bu anlayışla BİL Koleji İlkokullarında okuma ve okuduğunu anlamayı önemsiyor; OKU-BİL projesi gibi geliştirdiğimiz pek çok proje ile bu alanda sağlam adımlar atıyoruz.

Elif DOBRUCALI
BİL Koleji İlkokul Koordinatörü

Bu haberi paylaş