Müfredatta STEM Eğitimi Yaklaşımı

“STEM” İngilizce kök anlamına gelmektedir. Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) anlamına gelen İngilizce kelimelerin baş harflerinin yan yana gelmesinden oluşuyor.

Eğitim öğretim müfredat çalışmalarımız sınav odaklı uygulanmaktadır. STEM yaklaşımında öğrenciye soru sorulurken dört temel alanda bilgi öğretimi sağlanmaktadır. STEM, öğrencilere bilgiyi tüm disiplinleri bir arada kullanarak öğretmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. STEM eğitimi derslerin disiplinler arası çalışmasını birleştirerek, müfredata entegre ederek iş birliği ve takım çalışmasına açık olan bir proje çalışmasıdır. Öğrencilerin takım kurması, iş birliği içinde çalışması, mühendislik tasarım becerilerinin oluşması, ürün tasarımı ve algoritmasını planlayarak bir süreci planlaması, uygulaması olarak özetleyebiliriz.

STEM eğitimi sayesinde eleştirel ve mantıksal düşünme, problem çözme becerilerin geliştiği ve disiplinler arası çalışma yeteneğinin gelişmesi gözlenmektedir. En önemli noktası ise öğrenmenin kalıcı olmasını sağlanmasıdır. STEM eğitim ve uygulamaları, mühendislik alanında bireylere dizayn etme, prototip geliştirme olanağı verir (Morrison) Yapılan araştırmalarda fen ve matematik ağırlıklı olarak entegrasyon sağlanmıştır. İlave olarak teknoloji entegrasyonundan da faydalanılmıştır. Fen ve matematik bilgisi doğrultusunda teknolojik problemlere çözüm aranmaktadır.

BİL Kolejlerinde STEM eğitimi anaokulunda başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde devam etmektedir. BİL Koleji öğretmenlerimize STEM eğitimi sağlanmaktadır. Müfredata fen ve matematik kazanımları ile entegre edilerek, disiplinler arası çalışmalar sağlanarak STEM eğitimi etkinlikleri hazırlanmaktadır.

STEM bir etkinlik değildir. Etkinlikler STEM eğitiminin bir parçası olarak düşünülmelidir. Etkinliklerden önce derslere ait hedef davranışların kazanım çalışmaları hazırlanmalıdır. Bir süreç içinde STEM eğitimi etkinlikleri hazırlanmalıdır. STEM eğitimi hedefler, eğitim programı, proje, müfredat, mühendislik uygulamaları olarak ölçme değerlendirme sistemi ile değerlendirilmelidir. Süreç takibi yapılmalıdır. Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerileri kazanarak problem çözen, eleştirel düşünebilen, yaratıcılık, sorgulama gibi becerilerini kazanarak yetiştirilmektedir.

“TIMSS ve PISA gibi sınavları sonuçlarının daha iyi hâle gelebilmesi için ülkemizde STEM eğitiminin öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir.” (Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, STEM Raporu, 2016) bilgisi dâhilinde BİL Kolejlerinde PİSA sınavları uygulanıp, STEM eğitimi bir bütün olarak işlenmektedir.

BİL Koleji Eğitim - Öğretim Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörü

Bu haberi paylaş