Çocuklarda Uyku Sağlığı ve Etkileri

Uyku sağlığı; çocuğun uygun alışkanlıkları geliştirerek uyku saatlerine ilişkin sorun yaşamaması, kaliteli uyku uyuyarak ve dinlenmiş olarak güne başlayıp üretken olabilmesidir. Ailelerin ve öğretmenlerin çocukların uyku sağlığına ilişkin bulguları değerlendirmesi gerekir. Bunlar; sabahları kolay uyanma, güne dinç ve istekli başlama, kahvaltı yapmada istekli olma, okulda gün boyunca uyanık olma, konsantrasyon sorunu yaşamama, okuldan eve geldiğinde hemen uyuma gereksinimi duymamadır.

Zamanında uyuma alışkanlığı olmayan çocuklarda uyku alışkanlıkları ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aileler bu konunun öneminin farkına varmadığında duygusal, davranışsal ya da hiperaktivite sorunları görülebilir. Michigan Üniversitesi’nde uyku üzerine yapılan bir araştırmada: “Uyku düzenleri bozuk olan 866 çocukta, düzenli uyuyanlara oranla daha sık davranış bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite gibi sorunlara rastlandığı saptanmış.

2,5 ile 6 yaş arası 500 çocukta yapılan bir başka araştırmada ise, 10 saatten az uyuyan çocukların kelime haznelerinde ve bilişsel becerilerinde, 10 saatten çok uyuyanlara oranla çok belirgin azalma olduğu saptanmıştır. Benzer araştırmalar, ergenlikteki gençlerde de uyku problemlerinin ve yetersiz uykunun sanıldığından daha yaygın olduğunu gösteriyor. Eksik uyku, öğrenme problemlerine ve performans düşüklüğüne yol açabiliyor. Bu yaştaki gençlerde sıklıkla gece uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma, dinlenmeden uyanma ya da çok zor ayılma ve gün içinde yorgunluk şikayetleri görülüyor. Bu şikayetlerle davranış bozuklukları, devamsızlık, öğrenme güçlüğü ve akademik başarısızlık arasında negatif yönde bir korelasyon bulunuyor.”

Uyku sağlığında önemli olan, okul hemşirelerinin ve öğretmenlerin, disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerin akademik, sağlık ve davranışsal yönden iyilik halini anlayabilecek ve yükseltebilecek girişimlerde bulunabilmesidir. Bu alandaki klinik araştırmacılar uyuma uyanma dönemlerini düzenleme, toplam uyku süresini arttırma ve diğer uyku sağlığı uygulamalarını sağlamada okul çocukları için girişim programlarının etkisini değerlendirmeli ve geliştirmelidir. Bu ayrıntılı değerlendirme ve önerilerin öğretmenlerin, okul hemşirelerinin ve ebeveynlerin öğrencilerin iyilik halinin arttırılması, davranışlarının ve okul performanslarının iyileştirilmesi üzerine odaklanmaları yönünden ayrı bir önemi vardır.

BİL Koleji İlkokullar Koordinatörü

Bu haberi paylaş