Sağlıklı ve Güvenli Okul

Kaliteli ve farklı eğitim modelleriyle çocuklarımızın geleceğini şekillendiren, çocuklarımızı hayata; eğitim, öğretim, kültür, sanat, spor, etkinliklerle bağlayan bir okul düşünün. Hatta bunları yaparken her bir çocuğun ayrı bir birey olduğunu bilen ve kişiye özel yaklaşımlarla metot geliştiren bir okul olsun. Artık sadece bunlar yeterli değil! Bunların yanında çocuklarımızın sağlığına ve güvenliğine, birer ebeveyn bilinciyle dikkat eden bir okul olmalı…

Velilerimizin okul seçerken dikkat ettiği ve karar vermelerinde etkili olduğu şartların başında güvenlik geliyor. Öğrencilerimizin okula giderken, evlerinden çıktığı andan itibaren, serviste, okulda, okul dışı etkinliklerde ve tekrar evlerine dönüş anlarına kadar geçen sürede güvenli koşullarda olmaları çok önemli. 21. Yüzyıl; teknolojinin, bilimin ve imkânların arttığı bir dönem ama aynı zamanda çeşitli tehlikelerin de arttığı bir dönemdir. Böyle bir dönemde velilerimize güven veren, onlarla aynı bilinci paylaştığımızı yansıtan modeller geliştirilmeli.

BİL Koleji, eğitim ve öğretim hayatına başlarken oluşturduğu modellerin başında “Sağlıklı ve Güvenli Okul” modeli bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sağlığını ve güvenliğini gerek mimari alanda gerek insan kaynakları alanında gerekse teknolojik alt yapı alanında sağlam zeminlerde oluşturduk ve uygulamaya başladık.

Öğrencilerimiz, okul içinde ve dışında güvenlik ve sağlık ile ilgili karşılaştığı görevliler; servis şoförü, servis görevlisi/hostesi, güvenlik görevlisi, nöbetçi öğretmen, gözetmen, okul sağlık personeli, yemek servis elemanı ve kantin görevlileridir. Bu personel seçilirken adaylar, insan kaynağı alanında birçok aşamalardan geçmektedir. Ayrıca her öğrencinin ve personelin BİL-Kartı (Akıllı Kart) bulunmaktadır. Bu kart ile öğrenci haricinde personel ve ziyaretçilerin okul bahçe girişinde bulunan güvenlik kapısındaki turnike geçiş sistemi ile kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Öğrencilerin okula girişleri servis ile ya da velinin eşliğinde yapılmaktadır. BİL-Kart ile aynı zamanda para kullanımı yerine veli tarafından yüklenecek kontör ile kotalı alışveriş sağlanmaktadır.

Güvenlik konusunda velilerimiz, BİL Kolejine özel geliştirilen bir yazılım ile e-BİL takip sisteminden servis aracının nerede olduğunu ve hızını kontrol edebiliyor, öğrencilerimizin ailelerindeki özel koşullara bağlı olarak ziyaret ve teslim şartlarını oluşturabiliyor ve bu koşullar sorumlu güvenlik personelleriyle uygulanıyor. Okul girişi, bahçesi ve katlarında sorumlu güvenlik personeli ve nöbetçi öğretmenler ile güvenlik sağlanmaktadır. Okul içi ve dışında yapılan etkinlik ve gezilerde sorumlu öğretmen ve gözetmenlerle güvenlik sağlanmaktadır.

Sağlık konusunda velilerimiz, öğrencilerimizin özel durumları (Bir hastalığa bağlı ilaç kullanımı, bir rahatsızlığa bağlı besin alerjisi, vb.) ile ilgili bilgileri e-BİL takip sisteminden kontrol etmektedirler. İlaç kullanımı ile ilgili velinin önceden rehberlik birimine vereceği bilgilerin saklı kalması kaydı ile sisteme girilmesi ve okul sağlık personeli eşliğinde takibinin yapılması ve bu takibin velinin e-BİL sistemi ile görmesi sağlanmaktadır. Ayrıca yemekhanede ve kantinde yine önceden sisteme girilen bilgiler doğrultusunda besin alerjisine bağlı gıdaların sorumlu görevliler tarafından bilinmesi ve öğrenciye verilmemesi / muadilinin verilmesi sağlanmaktadır.

BİL Kolejleri, tüm alt yapısını inovatif çözümlerle ve dinamik sistemlerle buluşturarak eğitim sistemlerini “Sağlıklı ve Güvenli Okul” modeli içinde kurgulamıştır. Böylece velilerimizin beklediği akademik başarının yanında çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini de sağlayan bir inovasyon okulu olarak Türkiye’de açılmıştır.
BİL Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörü

Bu haberi paylaş