İlkokulda Çevre Eğitiminin Önemi

Günümüzde sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Bu amaçla öğretmen ve öğrencilerin en iyi şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Eğitim, çevreye yönelik amaçları ile insana çevre bilincini, doğa sevgisini, hayvan sevgisini kazandırarak bunun gelişimine katkıda bulunur. Eğitimin amacı, kişiye sadece belirli konularda davranış değişikliği kazandırmak değil, aynı zamanda belli başlı sorunlar karşısında da kişide mücadele bilincini uyandıracak ve çözüme ulaştıracak davranışı kazandırmak olmalıdır. Bu da ilkokul çağındaki öğrencilerden başlayarak her düzeydeki öğrenci grubuna kaliteli bir çevre eğitimi verilerek gerçekleştirilebilir.

Çocuklarda çevreye yönelik zihinsel duyarlılığın özellikle 9-10 yaşlarında gelişme gösterdiği bilinmektedir. Çevre eğitiminde öğrencilerde davranış değişikliğine yol açabilecek somut örneklere başvurularak sınırsız bir laboratuvar olan çevrede uygulamalar yapılması ve bu çerçevede etkinliklerin sergilenmesi gerekmektedir. Örneğin; okullarda “Ekoloji” derslerinin yapılması, ekim dikim faaliyetlerine yer verilmesi, öğrencilerin tarım müzeleri ile tanıştırılması gibi. Böyle bir eğitim anlayışı ile yaklaşıldığında öğrencilere, gerçek anlamda çevre bilinci kazandırılabilecektir.

Okul bahçeleri öğrencilerin doğa ile iç içe eğitim yapmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Öğretmen, öğrencileri teşvik eden, onlara rehberlik eden ve örnek olan en önemli faktör olarak bazı görevleri gerçekleştirmesi gerekmektedir:

  • Öğrencilerin okul dışında, doğadaki öğrenme deneyimlerini çevre bilinci vermeye yönelik olarak zenginleştirmek ve çeşitlendirmek,
  • Öğrencileri deneyime dayalı aktivitelerle öğrenmeye teşvik etmek ve katılımlarını artırmak,
  • Öğrencileri sıkmadan eğlendirerek çevre eğitimini gerçekleştirmek,
  • Öğrencileri doğayla buluşturarak, çevreyi keşfetmelerini sağlamak ve onlara çevreye karşı sorumluluk bilincini aşılamak,
  • Değerler Eğitimi kapsamında çevre ile ilgili etkinliklere sıklıkla yer vermek,
  • Öğrencilerin bitki yetiştirmekten, bir fidanı sulamaktan zevk almasını ve bunu yaşamının bir parçası haline getirmesini sağlamaktır.

Unutmayalım ki; “Çevre; miras değil gelecek nesillere devredilecek emanettir.”

BİL Koleji İlkokullar Koordinatörlüğü

Bu haberi paylaş