Yabancı Dil Eğitimi

Teknolojik açıdan değişimin, gelişmenin her şeyin ötesinde olduğu 21. Yüzyılda yabancı bir dile hâkim olmanın önemi kuşkusuz hat safhadadır. O yüzdendir ki yabancı dil eğitiminde büyük atılımlar yapmak, yenilikçi yaklaşımlarda bulunmak ve “Bu işi nasıl ileri boyutlara taşırım?” sorusuna cevap aramak, bu branşın içerisinde olan tüm eğitimcilerin görevi olduğuna inanıyorum. Geçmişte hatalı olan yabancı dil eğitimi politikalarını bir kenara bırakıp gelecekte bu programlar nasıl daha geliştirilir, onun peşinde koşulmalı.

Türkiye’de uzun yıllardır yabancı dil eğitimi verilmektedir. Zaman zaman değişik eğitim politikalarının da etkisiyle, farklı yabancı dil öğretim yolları izlenmiştir. Ancak ortaöğretimden başlayarak yükseköğretimin sonuna kadar devam eden yabancı dil öğretiminden geçen öğrenci, ne yazık ki, hedeflenen düzeyde yabancı dili bilememektedir. Yakın geçmişte ortaöğretimde yabancı dil, bir dönem seçmeli olmuş, başka bir dönem zorunlu olmuştur. Dolaysıyla bu eğitim modelleriyle herhangi bir standart yakalanamamıştır. Sonuç olarak ise ortaöğretimden sonra mezun olmuş bir genç kendini ifade edebilecek kadar bile bir seviyeye ulaşamamıştır. Yüksek Öğretimde ise etkili eğitim modelleri uygulandığından kısmen başarılı olunmuştur ancak yine de yeterli değildir.

Son zamanlarda yapılan özel okul yatırımlarıyla yabancı dil eğitiminde başarıyı yakalamak için bir ışık görünse de, okullarda görev alan çok değerli eğitmenlerin kariyer açısından kaliteleri ve okul yönetimlerinin öğretmen standartlarını sağlamak için attığı adımlar tartışılır durumda.

Bu problemler arasında yabancı dil eğitimi kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilmek için 4-18 yaş arası bir kuşağın mesleki eğitimlerini tamamlayıp iş hayatına atılmaları gerekmektedir. Bu da çok uzun zaman alacağından dolayı işi en başından sıkı tutup bazı standartların sağlanması ve eğitim modelini belirlemede işin uzmanlarıyla ortak çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Yabancı dilde etkili eğitim modelleri ile ilgili görüşlerimi ise ilerleyen sayılarda yazacağım makalelerde siz değerli okuyucularla paylaşacağım.

BİL Koleji Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Bu haberi paylaş