Eğitim - Öğretim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

Eğitim-öğretim niteliğini sağlamada en önemli aşamalardan biri ölçme ve değerlendirme işlemleridir. Ölçme değerlendirme işlemi sayesinde amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçirmiş oluruz. Öğrenilen konulardaki eksikleri tespit ederek öğrenilecek dersleri yeniden planlama imkânına sahip olmamıza yardımcı olmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize etkili geri bildirimler verebiliriz. Eğitim-öğretim programlarını yeniden yapılandırma imkânına sahip olarak eğitimin niteliğini arttırabiliriz. Öğretim metodumuzdan, öğrenme ortamından, ders, konu ve kazanım içeriğinden kaynaklanan sorunları tespit ederek düzenlemeler yapabiliriz. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır.

Ölçme değerlendirmenin temel amacı geliştirme odaklı olmalıdır. Yani ölçme değerlendirme sonucunda elde edilen verilerle eğitim sisteminin güçlü ve zayıf noktalarını belirleyerek bu noktalarda gerekli önlemler alabiliriz.

Eğitimde değerlendirme işlemi, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının ne derecede olduğunu göstermektedir. BİL Kolejlerinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek, gelişimlerini takip etmek, gelişimlerine yönelik geri bildirimlerde bulunmak, öğretim etkinliğini belirlemek, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve öğretim programlarının öğrenme süreçlerini planlamak öncelikli hedefimizdir.

Kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlendiği aşama,değerlendirme aşamasıdır. Bu nedenle bir dersin sonunda yapacağımız ölçme ve değerlendirme çalışmaları, öğrencilerimizi ve öğretimi değerlendirme imkânı verecektir.

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme iç içedir. Program değerlendirme, öğretim programının güncelleştirilmesini desteklemek için gerçekleştirilir.

EĞİTİM PROGRAMININ TEMEL ÖGELERİ

Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür (Demirel,2001)

  1. HEDEF (NİÇİN?)
  2. İÇERİK (NE?)
  3. EĞİTİM DURUMLARI (NASIL?)
  4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME (NE KADAR?)

Ölçme değerlendirme çalışmaları eğitim-öğretim süreci içinde bu temel ögelerin takip edilmesi ile uygulanmaktadır.

“Planlamadığınız hiçbir şeyi ölçemez, ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.” Peter F. DRUCKER

BİL Koleji Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğü

Bu haberi paylaş