Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitiminin Önemi

Okul öncesi dönemde öneminin çok farkında olunmadığı için sanat eğitimi çalışmalarına, yeteri kadar yer verilmediği gözlenmektedir.

Çocukların büyük bir kısmı sanat derslerinden keyif almakta ve eğlenerek öğrenmektedirler. Eğlenirken hayal güçlerinin sınırlarını genişletmekte ve kendilerini çeşitli sanat ürünleriyle ifade edebilmelerine fırsat verilmektedir.

Sanatın sadece özel yeteneği olan çocuklara verilmesi gereken bir eğitim olarak görülmemesi, okul öncesi dönemden başlanarak yaşam boyunca çeşitli aşamalarla sürdürülmesi gereken bir süreç olarak görülmesi gerekmektedir.

Okul öncesi dönemde sanat eğitiminin en önemli katkılarından biri; çocukların kendilerini ve dünyayı yaratıcı bir şekilde algılama, yorumlama ve ürüne dönüştürebilme yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitimde ağırlıklı olarak beynin sol yarım küresini aktif olarak geliştiren etkinliklerin planlandığı programlarla çocukların yaratıcılıklarının tam anlamıyla gelişmesi sağlanmayacaktır. Programlarda beynin sağ yarım küresini de aktif kılan ve geliştirmeye yönelik sözel olmayan, somut, sezgisel, düşünme biçimlerine de yer verilmelidir.

Ancak bu şekilde her alanda yaratıcı bireylerin yetişmesi mümkün olacaktır.

Okul öncesi dönemde programlı bir şekilde sanat eğitimi alan çocukların;

 • Estetik duygularının geliştiği,
 • Özgür,
 • Mutlu,
 • Yaratıcı,
 • Öğrenme becerilerinin geliştiği,
 • Algısal, bilişsel, duygusal gelişimlerinin olgunlaştığı
 • görülmektedir.

  Sanatın tüm dalları; müzik, tiyatro, drama, görsel sanatlar okul öncesi seviyesinde düşünülmeli, planlanmalı ve uygulamaya başlanılmalıdır.

  BİL Koleji Anaokulu Koordinatörlüğü

  Bu haberi paylaş